Documentation

RAB/BKO | Assemblée générale 2023 @ GC Pianofabriek | Documents

RAB : Convocation assemblée générale 2023 @ GC PianofabriekBKO : Oproep algemene vergadering 2022 @ GC Pianofabriek RAB : PV AG 2022 @ Cinéma Galeries BKO : Verslag AV 2022 @ Cinema Galeries RAB/BKO : Jaarverslag / Rapport d'activités 2022 RAB : Comptes & bilan 2022 BKO : Jaarrekening & balans 2022 RAB/BKO : Vergelijking balans / Comparatif bilan RAB & BKO 2022 RAB/BKO : Actieplan / Plan d'action  2023 RAB/BKO : Uitleg nieuwe ledenbijdrage / Explicatif cotisation membres RAB/BKO : Begroting / Budget 2023 RAB : Modifications dans les statuts de l'ASBL BKO : Wijzigingen in de statuten van de VZW  Présentation PowerPoint >>>
1 2 3 4