27 feb.

VOLZET | RAB/BKO & Lasso/Move It Kanal | Directieoverleg: Session/-ie KANAL (Citroën)

[VOLZET] RAB/BKO en Lasso / Move It Kanal nodigen jullie van harte uit op het Directieoverleg ‘SESSION/-IE KANAL’ op dinsdag 27 februari, van 9.00u tot 13.00u in La Raffinerie (Charleroi Danse). Ter informatie : een werkonderbreking op het spoor is gepland (van maandag 26 februari, 22 uur tot 27 februari hetzelfde uur). Neem dus de nodige voorzorgsmaatregelen indien u met de trein komt. 
Artistieke & culturele sector Culturele infrastructuur Stadsontwikkeling
Nieuws

Globe Aroma, gezamenlijk standpunt van de Brusselse netwerken en culturele federaties

Zoals jullie allen wellicht gezien en gehoord hebben, vond er een brutale politie-actie plaats vorige vrijdag 9 februari bij Globe Aroma - open kunstenhuis voor en door nieuwkomers. Deze actie leidde tot de arrestatie van 7 personen. Deze inval riep veel verontwaardiging op en de reacties uit de culturele sector bleven niet uit. De Brusselse netwerken en culturele federaties - RAB/BKO, Brusselse Museumraad, la Concertation-Action Culturelle Bruxelles, oKo, en ACC (Association des Centres Culturels) - hebben een gezamenlijk standpunt (PDF-versie hier >>>) geformuleerd ten aanzien van de Franstalige, federale en Brusselse regering. Dit standpunt wordt vandaag nog verzonden en is bewust en direct geïnspireerd op het standpunt (beschikbaar hier >>>) dat oKo (Overleg Kunstenorganisaties) verstuurde naar de Vlaamse regering. 
Artistieke & culturele sector Beleid Diversiteit
Vacature

RAB/BKO, CBM-BMR, La Concertation | Projectverantwoordelijke ‘Prospectie culturele toekomst van Brussel’.

Eind 2016 kondigde de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rudi Vervoort aan dat Brussel zich kandidaat ging stellen om Culturele Europese Hoofdstad te worden in 2030. Deze kandidatuur moet Brussel in staat stellen om in samenwerking met de sector een gedeelde visie te ontwikkelen rond cultuur in Brussel. De Minister-President wil in nauwe samenwerking met de actoren op het terrein, het Brusselse middenveld en de andere beleidsactoren, nu een traject aanvatten die de culturele dynamiek en creativiteit van de hoofdstad (internationaal) in de verf zetten. Om deze opdracht tot een goed einde te brengen, zijn de culturele netwerken op zoek naar een project-verantwoordelijke ‘Prospectie culturele toekomst van Brussel’.
Artistieke & culturele sector Beleid Stadsontwikkeling
Documentatie

RAB/BKO | Eerst denken, dan doen: het diversiteitsplan van Actiris

Al enkele jaren ondersteunen de Brusselse netwerken een tool van Actiris ter bevordering van de diversiteit: het Diversiteitsplan. Om dit opnieuw onder de aandacht te brengen, organiseerde RAB/BKO op 12 oktober 2017 een presentatie van de diversiteitsplannen in het Cultureel Centrum Bruegel. Drie organisaties die er reeds gebruik van maakten namen het woord om te getuigen over de concrete werking van de tool: Globe Aroma (vertegenwoordigd door Els Rochette), WIELS (Adèle Bonnet) en de Beursschouwburg (Els Missotten). Waar deze tussenkomsten het debat op gang wisten te brengen met de aanwezige actoren, was de globale boodschap evenwel duidelijk en eensluidend: een diversiteitsplan loont en is zeer zeker een haalbare kaart! 
Artistieke & culturele sector Diversiteit Tewerkstelling
Documentatie

RAB/BKO | Verslag: Ontbijtvergadering Studentenpass

Tijdens het Directieoverleg van 14 september 2017 lanceerde Hendrik De Smedt, Opleidingshoofd theaterafdeling van het RITCS, het voorstel om na te denken over een pas voor studenten binnen de podiumkunsten, waarmee deze voordelig naar voorstellingen kunnen in het kader van hun studies. Omdat er heel wat leden interesse toonden in dit onderwerp, organiseerde RAB/BKO in december 2017 een eerste vergadering rond dit thema. 
Artistieke & culturele sector
1 2 3 4 5 6