Thema: Beleid

RAB/BKO neemt actief deel aan het debat over de toekomst en de ambities van Brussel. De complexe Belgische politieke staatsstructuur zorgt in Brussel voor een erg versnipperd beleid dat voor heel wat uitdagingen staat, ook in de culturele sector. Maar Brussel is veel meer dan een gebied waar twee Belgische gemeenschappen samenwonen; het is een internationale Europese hoofdstad met veel verschillende gemeenschappen die elk (hun) cultuur met zich meedragen. 

Enerzijds ijveren de netwerken voor een cultuurbeleid op maat van Brussel waarin samenwerking een sleutelbegrip is. Acties zoals het Cultuurplan voor Brussel of de Samenwerkingsovereenkomst zetten dit in de verf. Anderzijds kijken RAB/BKO ook over de grenzen van de eigen sector heen en vertolken ze de stem van de culturele sector binnen het Brusselse middenveld. Sinds de laatste federale en regionale verkiezingen, zijn de contacten van RAB/BKO met het beleid enorm toegenomen en deze tendens zet zich verder. RAB/BKO wordt door verschillende overheden ingeroepen als expert in en contactpunt voor de hele culturele sector in Brussel.

Documentatie

Espace Catastrophe | Nieuwe editie C!RQ en CAPITALE #20

Ontdek de twintigste editie van het Franstalige tijdschrift van de circussector, C!RQ en CAPITALE, een initiatief van Espace Catastrophe, dat moet vechten om te overleven. Om te vermijden dat het tijdschrift er volledig mee moet ophouden, lanceert Espace Catastrophe nog een laatste oproep aan instituten, overheden, politici, de sector en haar lezers.
Artistieke & culturele sector Beleid Communicatie Culturele infrastructuur
Documentatie

oKo | Vijf position papers voor de nieuwe Vlaamse regering

Naar aanleiding van het aantreden van de nieuwe Vlaamse regering lanceerde oKo vijf position papers over thema's die het kunstenveld van vandaag en morgen bepalen. Die bevatten een grondige analyse van de feiten en schuiven enkele aanbevelingen naar voor. Hoewel de papers in eerste instantie gericht zijn tot de Vlaamse beleidsmakers, bevatten ze ook een aantal federale en Europese aanbevelingen.
Artistieke & culturele sector Beleid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10