Thema: Culturele infrastructuur

Infrastructuur is een zeer belangrijke factor binnen de culturele sector. Ruimte, toegankelijkheid, materiaalbeheer en stockage, duurzaamheid, etc. zijn onderwerpen waar heel wat culturele spelers mee bezig zijn. 

RAB/BKO wil de bewustwording hieromtrent nog vergroten bij de sector en hen stimuleren hierop in te zetten (zie ook het thema 'Duurzaamheid'). 

Met het 'overlegplatform Infrastructuur' komen de netwerken tegemoet aan de vraag van infrastructuurverantwoordelijken en technisch directeurs om elkaar beter te leren kennen. Het overleg is eerst en vooral een plaats waar informatie en praktische knowhow over infrastructuurgerelateerde thema’s wordt uitgewisseld

Enquête

ULB | InequalArts: Enquête rond sociale ongelijkheden binnen de podiumkunsten

De online-enquête "(In-)fructueuses trajectoire : une étude des inégalités sociales dans le secteur des arts de la scène en Fédération Wallonie-Bruxelles" heeft tot doel de mechanismen van ongelijkheden in toegang en succes die kenmerkend zijn voor de culturele en creatieve sector beter te begrijpen. de enquête richt zich tot technici en kunstenaars van de podiumkunsten. Deadline 17/03/2022.
Artistieke & culturele sector Culturele infrastructuur
1 2 3 4 5 6