Thema: Culturele infrastructuur

De algemene bevolkingsgroei en de gentrificatie van bepaalde wijken in Brussel en de gevolgen hiervan op de vastgoedmarkt hebben een heel directe invloed op het Brusselse culturele leven. Er is een groeiende nood aan betaalbare werkruimtes, en de veranderende demografie heeft gevolgen op het vlak van mobiliteit en toegankelijkheid voor een kwetsbaar publiek.


Willen we het Gewest en haar gemeenten aantrekkelijk houden voor kunstenaars en de bottom up initiatieven die de Brusselse scène zo sterk maken, moet hier - ook vanuit het beleid - oog voor zijn. RAB/BKO wil makers en organisaties een platform bieden om hier samen over in gesprek te gaan. 

Ook hier stellen we ons de vraag wat we gemotiveerd door onderlinge solidariteit zelf kunnen doen. Kunnen de kunstorganisaties met ruimte hun deuren meer openstellen voor kunstenaars of kleinere organisaties (repetitiezalen, ateliers, bureaus, opslagruimte)? We leggen daarbij de verbinding naar de politiek, maar ook naar middenveldspelers uit het socio-culturele veld om de vraagstukken vanuit een breder perspectief te benaderen.

16 okt.

RAB/BKO & Cultuurraad Stad Brussel | Infrastructuur | Ruimte delen

Tijdens dit cultuurplatform buigen we ons over het thema "ruimte delen". Door de stijgende immobiliënprijzen is het moeilijker om geschikte werkplekken te vinden. De ruimtelijke druk op de stad is torenhoog. Het is de hoogste tijd om met onze artistieke en socio-culturele bril anders te kijken naar ruimte : de openbare ruimte, de semipublieke ruimte (onze eigen instellingen), maar ook de mentale ruimte die we anders en juister kunnen delen. 
Culturele infrastructuur
1 2