Thema: Diversiteit & inclusie

Het is heel hoopgevend te kunnen vaststellen dat er een nieuwe generatie van makers is opgestaan die diversiteit volledig omarmt. Dat betekent echter nog niet dat we er zijn in een streven naar gelijke kansen en volledige acceptatie van diversiteit. Om onze kennis en ervaring te bundelen, wordt het label UNITED STAGES volledig opgenomen in RAB/BKO. 


UNITED STAGES werd in 2017 opgericht vanuit de wens om een gemeenschappelijk cultureel front te vormen voor kwesties van sociale rechtvaardigheid en migratie. Vandaag verenigt UNITED STAGES 55 leden die zich bezighouden met bredere onderwerpen, maar altijd gerelateerd aan migratie, diversiteit en inclusie. 

Onder haar activiteiten: organisatie van opleidingen, werkgroepen en rondetafelgesprekken, acties voor fondsenwerving en voedselinzameling, gezamenlijke kunstprojecten, monitoring van sociaal rechtvaardigheids- en migratiebeleid... Met de integratie van UNITED STAGES staat solidariteit centraal in onze activiteiten.

1 2 3 4 5 6