Nieuws

FW-B | Verhoging van het budget podiumkunsten

Minister Bénédicte Linard kondigde een verhoging aan van het budget voor podiumkunsten. Goed nieuws voor de culturele organisaties die op nieuws wachten ? 


In oktober neemt Minister Bénédicte Linard deel aan de budgetaire onderhandelingen van de Fédération Wallonie-Bruxelles, om het bedrag voor de podiumkunsten te bepalen. De Franstalige podiumkunstorganisaties wachten op nieuws over hun financiering voor de periode 2024-2028. 

De minister kondigde al aan meer middelen gevonden te hebben, met name 6,8 miljoen, maar het definitieve bedrag lijkt nog niet vastgelegd.  Le Soir spreekt over een totaal budget van 140 miljoen, d.i. de som van het bestaande budget, de indexeringen en de extra middelen. 

De bedragen die toegewezen worden aan elke organisatie zullen ten vroegste rond midden november bekend gemaakt worden op culture.be

Lees het artikel : Le Soir

Kabinet van de Minister : persberichten

Politiek & beleid