Thema: Beleid

RAB/BKO neemt actief deel aan het debat over de toekomst en de ambities van Brussel. De complexe Belgische politieke staatsstructuur zorgt in Brussel voor een erg versnipperd beleid dat voor heel wat uitdagingen staat, ook in de culturele sector. Maar Brussel is veel meer dan een gebied waar twee Belgische gemeenschappen samenwonen; het is een internationale Europese hoofdstad met veel verschillende gemeenschappen die elk (hun) cultuur met zich meedragen. 

Enerzijds ijveren de netwerken voor een cultuurbeleid op maat van Brussel waarin samenwerking een sleutelbegrip is. Acties zoals het Cultuurplan voor Brussel of de Samenwerkingsovereenkomst zetten dit in de verf. Anderzijds kijken RAB/BKO ook over de grenzen van de eigen sector heen en vertolken ze de stem van de culturele sector binnen het Brusselse middenveld. Sinds de laatste federale en regionale verkiezingen, zijn de contacten van RAB/BKO met het beleid enorm toegenomen en deze tendens zet zich verder. RAB/BKO wordt door verschillende overheden ingeroepen als expert in en contactpunt voor de hele culturele sector in Brussel.

Documentatie

Bouger Les Lignes | Het actieplan van de Minister van Cultuur, Alda Greoli

De Minister van Cultuur van de Franse gemeenschap, Alda Greoli, maakte haar transversaal actieplan bekend op basis van de aanbevelingen van de consultatiefase van het Bouger Les Lignes-project. Het actieplan is gebaseerd op drie hoofdlijnen:  "fédérer, harmoniser, réguler" of "verenigen, afstemmen, regelen" , "développer, accompagner, promouvoir" of "ontwikkelen, begeleiding, promoten" en "[in]former, relier, diversifier" of "informeren/opleiden, verbinden, diversifieren". [artikel in het Frans]
BLL Beleid
Documentatie

CAE | "Polis and the People: Looking into the future of urban cultural policies"

In de publicatie 'Polis and the people: Looking into the future of urban cultural policies' onderzoekt Culture Action Europe het cultuurbeleid op lokaal vlak en de uitdagingen die hiermee gepaard gaan in Europa. Dankzij diverse bijdrages (van kunstenaars, academici, urbanisten, netwerken, etc) biedt CAE met deze publicatie een overzicht van de situatie en mogelijke pistes die in de toekomst kunnen uitgewerkt worden. [artikel in het Engels]
Beleid Europa
Persbericht

IMC Cultuur | Participatie en Educatie centraal in het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed

De tweede zitting van de IMC Cultuur, het interministerieel overlegorgaan tussen de verschillende overheden van het land over culturele aangelegenheden, heeft op 2 mei plaatsgevonden in het Centrum voor Hedendaagse Kunsten Wiels. De ministers hebben voor het eerst van gedachten gewisseld rond gemeenschappelijke acties en thema’s tijdens Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed (2018).
Beleid
1 2 3 4 5 6 7 8 9