Thema: Beleid

RAB/BKO neemt actief deel aan het debat over de toekomst en de ambities van Brussel. De complexe Belgische politieke staatsstructuur zorgt in Brussel voor een erg versnipperd beleid dat voor heel wat uitdagingen staat, ook in de culturele sector. Maar Brussel is veel meer dan een gebied waar twee Belgische gemeenschappen samenwonen; het is een internationale Europese hoofdstad met veel verschillende gemeenschappen die elk (hun) cultuur met zich meedragen. 

Enerzijds ijveren de netwerken voor een cultuurbeleid op maat van Brussel waarin samenwerking een sleutelbegrip is. Acties zoals het Cultuurplan voor Brussel of de Samenwerkingsovereenkomst zetten dit in de verf. Anderzijds kijken RAB/BKO ook over de grenzen van de eigen sector heen en vertolken ze de stem van de culturele sector binnen het Brusselse middenveld. Sinds de laatste federale en regionale verkiezingen, zijn de contacten van RAB/BKO met het beleid enorm toegenomen en deze tendens zet zich verder. RAB/BKO wordt door verschillende overheden ingeroepen als expert in en contactpunt voor de hele culturele sector in Brussel.

26 apr.

Plan Marnix | Talen in Brussel : lijsttrekkers

Sinds het begin van deze eeuw is het aandeel Brusselaars dat Frans én Nederlands beheerst aanzienlijk gedaald, en het aandeel dat Engels beheerst is nauwelijks gestegen. En dat terwijl het belang van een gedegen functionele beheersing van deze drie talen enkel maar is toegenomen, zoals ondermeer blijkt uit het stijgend aantal jobaanbiedingen die een goede kennis van twee of drie van deze talen eisen. Vanuit deze vaststelling, en in de aanloop naar de gewestverkiezingen van 25 mei 2019, nodigt het Marnix Plan voor een Meertalig Brussel u uit op een debat met de lijsttrekkers van de belangrijkste Brusselse politieke partijen. 
Beleid Tewerkstelling
1 2 3 4 5 6 7