Thema: Beleid

RAB/BKO neemt actief deel aan het debat over de toekomst en de ambities van Brussel. De complexe Belgische politieke staatsstructuur zorgt in Brussel voor een erg versnipperd beleid dat voor heel wat uitdagingen staat, ook in de culturele sector. Maar Brussel is veel meer dan een gebied waar twee Belgische gemeenschappen samenwonen; het is een internationale Europese hoofdstad met veel verschillende gemeenschappen die elk (hun) cultuur met zich meedragen. 

Enerzijds ijveren de netwerken voor een cultuurbeleid op maat van Brussel waarin samenwerking een sleutelbegrip is. Acties zoals het Cultuurplan voor Brussel of de Samenwerkingsovereenkomst zetten dit in de verf. Anderzijds kijken RAB/BKO ook over de grenzen van de eigen sector heen en vertolken ze de stem van de culturele sector binnen het Brusselse middenveld. Sinds de laatste federale en regionale verkiezingen, zijn de contacten van RAB/BKO met het beleid enorm toegenomen en deze tendens zet zich verder. RAB/BKO wordt door verschillende overheden ingeroepen als expert in en contactpunt voor de hele culturele sector in Brussel.

Documentatie

RAB/BKO & Brussels Academy | Documentatie | Lessenreeks: De culturele sector in Brussel (nov.-dec. 2015)

Na het succes van de eerste editie, organiseren BKO/RAB in samenwerking met de Brussels Academy in het najaar van 2015 opnieuw een lessenreeks over de culturele sector in Brussel.  Vijf lessen om te begrijpen hoe de vork in de steel zit: de geschiedenis van de kunstensector, het complexe Brusselse cultuurbeleid en het kunstenlandschap vandaag de dag. Na elke les, kunnen jullie de presentaties onderaan deze pagina vinden.
Artistieke & culturele sector Beleid
Documentatie

BKO | Verkiezingsspecial 2014

Tenzij u de afgelopen weken en maanden zorgvuldig alle contact met de buitenwereld vermeden heeft, weet u dat er op 25 mei belangrijke verkiezingen plaatsvinden. De Europese, federale en deelstatelijke verkiezingen samen op één dag. Het belang van die verkiezingen voor de toekomst van Brussel kan nauwelijks overschat worden. BKO geeft geen stemadvies. Wel willen we graag dat u goed geïnformeerd naar het stembureau gaat. Vandaar deze verkiezingsspecial waarin we een overzicht geven van wat de verschillende partijen (in alfabetische volgorde) te zeggen hebben en beloven over cultuur en/in Brussel. Onderaan deze verkiezingsspecial geven we nog een (niet volledig) overzicht van een aantalinteressante artikels en reportages over de verkiezingen in Brussel. Cultuur & Brussel in de partijprogramma's 2014
Beleid
1 2 3 4 5 6 7