Thema: Duurzaamheid

Duurzaamheid gaat over het vervullen van onze noden en behoeftes zonder andere mensen, het milieu of de economie in gevaar te brengen. De culturele sector alleen kan zeker niet alle klimatologische, economische en sociale uitdagingen oplossen maar heeft er onmiskenbaar een belangrijke rol in te spelen. Kunst en cultuur moeten een kritische blik werpen op onze maatschappij en op een creatieve manier oplossingen zoeken voor de toekomst. Daarom is het belangrijk dat de sector een voorbeeld geeft en zo ook mensen aanzet tot duurzamer denken en leven. 

RAB/BKO proberen aan deze voorbeeldfunctie en reflectie bij te dragen door uitwisseling mogelijk te maken tussen de leden omtrent het thema, interessante praktijkvoorbeelden te presenteren en gezamenlijke acties te initiëren

RAB/BKO maken ook deel uit van het nationale Greentrack netwerk van steden die culturele actoren samenbrengen om rond duurzaamheid te werken.

Oproep tot ideeën

State Of The Arts (SOTA) | Oproep tot ideeën: "FAIR ART ALMANAC, a practical guide for working, instituting and policy making in the arts"

Ter gelegenheid van de eerste jaarlijkse bijeenkomst rond het thema ethiek in de praktijk zal State Of The Arts (SOTA) de reflectie omtrent de complexe relaties tussen de artistieke, politieke en economische aspecten verder zetten. Het objectief van deze vergadering is het schrijven van een "FAIR ART ALMANAC, a practical guide for working, instituting and policy making in the arts". Om reflectie te stimuleren lanceert SOTA een oproep voor ideeën, alles omtrent goede praktijken,vragen,voorbeelden, gegevens enz. zijn welkom.
Artistieke & culturele sector Duurzaamheid
22 jun.

Leefmilieu Brussel | Forum “Welk bestuur voor een koolstofarme stedelijke samenleving tegen 2050?”

Leefmilieu Brussel organiseert op 22 juni 2018 in het BEL Auditorium, Leefmilieu Brussel,  een forum rond de volgende vraag: “Welk bestuur voor een koolstofarme stedelijke samenleving tegen 2050?”. De ambitie van het forum is een collectieve reflectie op gang te brengen over de vruchtbare relatie tussen de overheid en burgerinitiatieven, en zo de basis te leggen voor een actiestrategie om de koolstofuitstoot tegen 2050 terug te dringen.
Duurzaamheid
Oproep tot candidatuur

BRUXEO | Oproep tot kandidatuur

BRUXEO breidt dit jaar haar energieproject uit ook voor de social-profit sector in Brussel en past het aanbod aan volgens de grootte of het type van de instelling. Werkt u in een vzw of een openbare dienst? Gratis begeleiding van de BRUXEO energie adviseurs wordt u op maat aangeboden met focus op een technische diagnose van het gebouw aan de hand van een bezoek en bijstand bij infrastructurele werken om u te helpen bij inspanningen om energie te besparen en te investeren in hernieuwbare energie.
Duurzaamheid
1 2 3