Thema: Duurzaamheid

Duurzaamheid gaat over het vervullen van onze noden en behoeftes zonder andere mensen, het milieu of de economie in gevaar te brengen. De culturele sector alleen kan zeker niet alle klimatologische, economische en sociale uitdagingen oplossen maar heeft er onmiskenbaar een belangrijke rol in te spelen. Kunst en cultuur moeten een kritische blik werpen op onze maatschappij en op een creatieve manier oplossingen zoeken voor de toekomst. Daarom is het belangrijk dat de sector een voorbeeld geeft en zo ook mensen aanzet tot duurzamer denken en leven. 

RAB/BKO proberen aan deze voorbeeldfunctie en reflectie bij te dragen door uitwisseling mogelijk te maken tussen de leden omtrent het thema, interessante praktijkvoorbeelden te presenteren en gezamenlijke acties te initiëren

RAB/BKO maken ook deel uit van het nationale Greentrack netwerk van steden die culturele actoren samenbrengen om rond duurzaamheid te werken.

30 aug.

Leefmilieu Brussel | Voormiddag over "Zero Waste" Inspir'acties

Leefmilieu Brussel bereidt zich momenteel voor om een nieuwe projectoproep voor verenigingen te lanceren. De officiële lancering van de projectoproep zal plaatsvinden in september 2018. Afspraak op 30 augustus 2018 in de voormiddag voor een uitwisseling van ideeën rond "Zero Waste".  Jullie worden uitgenodigd om een "Zero Waste" project te bedenken, ideeën te komen aftoetsen, en indien mogelijk, een concreet project te schetsen om al uw kansen te benutten om aan de projectoproep te kunnen deelnemen. 
Duurzaamheid
Oproep tot candidatuur

BRUXEO | Oproep tot kandidatuur

BRUXEO breidt dit jaar haar energieproject uit ook voor de social-profit sector in Brussel en past het aanbod aan volgens de grootte of het type van de instelling. Werkt u in een vzw of een openbare dienst? Gratis begeleiding van de BRUXEO energie adviseurs wordt u op maat aangeboden met focus op een technische diagnose van het gebouw aan de hand van een bezoek en bijstand bij infrastructurele werken om u te helpen bij inspanningen om energie te besparen en te investeren in hernieuwbare energie.
Duurzaamheid
1 2 3