Thema: Energie & duurzaamheid

RAB/BKO wil een actieve partner zijn in de hoogst urgente ecologische transitie. Wij trekken daarom mee aan de kar van SamenDurable, een platform voor informatie, uitwisseling en transversale samenwerking rond klimaattransitie voor en door de Brusselse culturele spelers op het Brusselse grondgebied.


Binnen een brede coalitie van gesprekspartners houden we de vinger dicht aan de pols, zorgen we voor het doorstromen van zinvolle informatie rond dit thema en praktische en informatieve ateliers waarin samenwerking centraal staat. We streven naar een zo breed mogelijke maatschappelijke en transversale vernetwerking en het ontwikkelen van acties die zo goed mogelijk op de reële noden aansluiten.

Lees hier alles over SamenDurable >>> 

1 2 3 4 5