Thema: Energie & duurzaamheid

RAB/BKO wil een actieve partner zijn in de hoogst urgente ecologische transitie. Wij trekken daarom mee aan de kar van SamenDurable, een platform voor informatie, uitwisseling en transversale samenwerking rond klimaattransitie voor en door de Brusselse culturele spelers op het Brusselse grondgebied.


Binnen een brede coalitie van gesprekspartners houden we de vinger dicht aan de pols, zorgen we voor het doorstromen van zinvolle informatie rond dit thema en praktische en informatieve ateliers waarin samenwerking centraal staat. We streven naar een zo breed mogelijke maatschappelijke en transversale vernetwerking en het ontwikkelen van acties die zo goed mogelijk op de reële noden aansluiten.

Lees hier alles over SamenDurable >>> 

13 nov.

SamenDurable | Wat is de rol van de culturele sector binnen het Donutmodel?

Op 13 november is Global Donut Day. Wij nodigen iedereen met interesse in het Donut-model uit voor de presentatie van het Brusselse Donut Portret, het resultaat van een onderzoek naar de toepassing van dit model op Brussel. Aansluitend zetten wij ons samen om te reflecteren over de rol van de culturele sector binnen deze theorie en haar praktische toepassing. Je bent uitgenodigd om de presentatie in de namiddag samen te volgen en eerste ideeën uit te wisselen.
SamenDurable Energie & duurzaamheid
1 2 3 4