Thema: Communicatie

Cultuurcommunicatie in Brussel is - net zoals het cultuurbeleid - erg versnipperd en vooralsnog ontbreekt elke strategie om die snippers samen te voegen. De Brusselse cultuursector mist een gecoördineerde aanpak van zijn cultuurcommunicatie en -uitstraling

Sinds de publicatie van het Cultuurplan voor Brussel (en al veel langer), pleiten RAB/BKO voor een betere cultuurcommunicatie en -promotie in Brussel. Naast het streven naar één performant en flexibel invoersysteem voor alle culturele activiteiten, beseffen de netwerken ook dat een reflectie nodig is over een gezamenlijke, meertalige cultuurcommunicatie van het volledige culturele aanbod in Brussel

Sinds 2010 wordt er nauw samengewerkt met visit.brussels wat betreft cultuurcommunicatie en -toerisme (zie ook thema 'Toerisme' >>>). Jaarlijks organiseren de netwerken overlegmomenten voor de communicatieverantwoordelijken uit de culturele sector.

Oproep

PointCulture | Oproep tot samenwerking | Migratie: het woord aan de culturele sector

In 2019 en 2020 organiseert PointCulture een seizoen rond migratie. Specifieker is het de bedoeling om aandacht te schenken aan culturele spelers, waaronder de culturele centra, die initiatieven programmeren of organiseren rond deze thematiek. Of het nu om een vertoning met een debat gaat, een theaterstuk, een workshop met bewoners, een tentoonstelling, een concert, een conferentie, een ontmoeting of een steunactie voor migranten: PointCulture is bezig om evenementen rond het migratie-thema op te lijsten.
Artistieke & culturele sector Communicatie Diversiteit Samenwerking
1 2 3 4 5 6