Werking

BKO en RAB zijn twee vzw’s die samenwerken. Het lidmaatschap weerspiegelt het Belgisch institutioneel systeem, met name Nederlandstalige organisaties zijn lid van de VZW Brussels Kunstenoverleg, terwijl Franstalige organisaties aansluiten bij de ASBL Réseau des Arts à Bruxelles. Bicommunautaire organisaties worden lid van de beide netwerken.

Het BKO ontvangt een subsidie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). RAB wordt financieel gesteund door de Fédération Wallonie-Bruxelles, de Commission Communautaire Française (Cocof) en de leden zelf. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ondersteunt beide netwerken

De dagelijkse werking van BKO en RAB wordt opgevolgd door een klein coördinatieteam1, dat met raad en daad wordt bijgestaan door een gezamenlijk ‘Bureau’ samengesteld uit leden van de twee netwerken De leden dragen op verschillende manieren bij aan de werking. Hun steun (inhoudelijk, praktisch en/of financieel) is cruciaal voor de werking van BKO en RAB. 


Leden en partners

De kernleden van RAB/BKO zijn Franstalige, Nederlandstalige en meertalige professionele organisaties actief in de Brusselse culturele en artistieke sector en die een link hebben met een overheid2.  De netwerken vertegenwoordigen zowel grote huizen als kleine gezelschappen die een werking ontplooien binnen zeer verschillende artistieke disciplines.

Daarnaast kan elke organisatie die een link heeft met de Brusselse artistieke en culturele sector geassocieerd lid worden van RAB/BKO. RAB/BKO heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met andere Brusselse culturele federaties en koepels: de Brusselse Museumraad, Cultuurcentrum Brussel, en de Concertation des Centres Culturels Bruxellois. Ze stellen zich tot doel om elkaar regelmatig te informeren over hun projecten en activiteiten, een gezamenlijke visie te ontwikkelen rond bepaalde thema’s, en te komen tot gezamenlijke projecten en standpunten over het culturele leven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ten slotte werkt RAB/BKO op punctuele basis – en afhankelijk van het thema - samen met heel veel organisaties uit Brussel, België en het buitenland


Voor meer informatie over de werking van de twee vzw’s, zie de statuten en huishoudelijke reglementen van de twee vzw’s.
Vlaamse Gemeenschap, Fédération Wallonie-Bruxelles, Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), Commission Communautaire Française (Cocof), Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Federale overheid en/of één van de 19 Brusselse gemeenten.