Thema: Politiek & beleid

We willen een grondige denkoefening opstarten rond het gepaste cultuurbeleid voor het Gewest, en beleidsmakers inspireren in aanloop naar de verkiezingen van 2024. We willen hierbij ook ruimte bieden aan nieuwe en andere stemmen aan de tafel.


RAB/BKO focust samen met haar leden op het Brusselse niveau, maar dat is op cultureel vlak uiteraard niet los te koppelen van de andere beleidsniveaus: Federaal, Vlaamse Gemeenschap en Fédération Wallonie-Bruxelles. Door zelf een verkiezingsdebat te organiseren kunnen onze leden ook rechtstreeks in dialoog gaan met de verkiezingskandidaten. 

De ideeën en bedenkingen die naar voor komen uit de andere activiteiten van het netwerk inspireren ons ook bij het formuleren van aanbevelingen naar de politiek toe. Alle bevindingen willen we uitschrijven in een Brussels memorandum. Op termijn willen we tot een nieuw cultuurplan voor Brussel komen.

Lees hier het Cultuurplan voor Brussel (PDF, 2009) >>>

1 2 3 4 5