Nieuws

Leefmilieu Brussel | Groenafval scheiden voor professionals verplicht

Sinds 1 mei zijn er bepaalde nieuwe verplichtingen van kracht die zijn aangekondigd in BRUDALEX, een wettelijk kader voor de transitie naar een circulaire economie, met name via gescheiden ophaling van bedrijfsafval en hergebruik.


In dat kader biedt Leefmilieu Brussel een gratis dienst voor begeleiding, advies en van opleiding om professionals te begeleiden naar een optimaal afvalbeheer. Het is voor alle Brusselse ondernemingen de gelegenheid om zich samen in te zetten voor de circulaire economie.

Meer info en opleidingen >>>

Energie & duurzaamheid Politiek & beleid