Sector

Documentatie

Culture & Démocratie | Journal #43 "Ce que sèment les Capitales européennes de la Culture"

Terwijl Rudi Vervoort  - Minister-President van het Gewest - al heeft aangekondigd dat hij Brussel kandidaat wil stellen als culturele hoofdstad van Europa voor 2030, werpt de nieuwe editie van de Journal de Culture & Démocratie n°43 een kritische blik op deze hoofdsteden. In dit dossier wordt nagegaan of deze steden echt wel iets hebben kunnen bijdragen op vlak van cultu(u)r(en), democratie en cultuurdemocratie. [artikel in het Frans]
2030 Europa
Documentatie

FWB | Eindverslag van de Kurt Salmon missie over het theaterlandschap in FWB

Tijdens de zitting van 12 januari 2017 werd het eindverslag van de Kurt Salmon missie over de theatersector in de Fédération Wallonie-Bruxelles voorgesteld in het Parlement. Het consultancy bureau Kurt Salmon kreeg  in 2016 van Joëlle Milquet de missie om een analyse te maken van de sector, en aanbevelingen of verbeteringen te formuleren om uitgaven te verminderen en zo meer budget vrij te maken voor creatie en artistieke tewerkstelling. Hieronder vindt u een link naar het verslag van deze parlementaire sessie en enkele persartikels over het onderwerp. [artikel in het Frans]
Artistieke & culturele sector Beleid Economie
Meer