Agenda

SamenDurable | Duurzaamheid over de taalgrens: slotevent in Brussel

Slotevenement van Regards croisés, een traject rond duurzaamheid in Gent, Luik en Brussel. In deze sessie richten we ons op het nut voor artistieke vaardigheden in tijdens van crisis. 


Regards Croisés is een serie van drie evenementen georganiseerd door het Pulse Transition Network, EventChange en SamenDurable, waarin we over de taalgrens kijken en leren van elkaars advanced practices voor een duurzame culturele sector. 

Het slotevent in Brussel richt zich op de waarde van de artistieke vaardigheden in tijden van crisis: innovatiekracht, verbeelding, durven nemen van risico’s, navigeren van chaos, wendbaarheid en denken vanuit verrassende en kritische perspectieven, maar ook sociale gevoeligheid, verbinding en empathie etc. 

Artistiek denken en handelen kan onze verbeelding prikkelen en onze perceptie op radicale wijze veranderen. Is dat niet precies wat we vandaag de dag nodig hebben? Welke waarde hebben deze artistieke vaardigheden in tijden van crisis en complexiteit? 

Lezingen, workshops en discussietafels waarin we van gedachten wisselen over de rol van kunst en cultuur in de poly-crises en de cruciale paradigmawisseling die wij als sector kunnen bewerkstelligen, als haar uniciteit niet langer als luxe wordt beschouwd, maar wordt erkend als maatschappelijke noodzaak.

Read all the information about the event in English [pdf] >>>

Programma

Welcome!
09h30 > deuropening Globe Aroma
10h00 - 10h20 > Welkom door An Vandermeulen (Globe Aroma) en terugblik door Lili Brodbeck (EventChange) en Ruben Arnaerts (Pulse) op Regards Croisés in Luik en Gent

Radical times ask for radical solutions
10h20 - 11h20 > De vloer is aan de kunstenaars: Maxime Arnould & Aurélien Leforestier (3me Vague), Christophe Meierhans, Jeff De Maeyer (Terreurwilg) 

 Coffee Break

Lost in Transition
11h30 - 12h00 > Keynote door Elena Polivtseva Over de dringende zoektocht naar een groen cultuurbeleid en de rol van de Kunsten hierin

12h00 - 12h15 afsluiting van de ochtend, voorbereiding namiddag

12h15 - 13h45 lunch / Connecting / mapping of good practices in Brussels

13h45 vertrek werkgroepen naar Erasmushogeschool Brussel (Campus Bloemenhof - Zespenningenstraat 70, 1000 Brussel)

Agissons !

14h00 - 15h30 > vier parallele werktafels

 • Transversaal werken: Tom Stevens (Reset) en Adrienne Nizet (The Shift) 
  Hoe kunnen we profiteren van elkaars vaardigheden? Welke instrumenten, protocollen en beleid hebben we nodig om transversale samenwerking te stimuleren?
 • Klimaatbeleid op maat van de sector: Ann Overbergh (Kunstenpunt) en Brigitte Neervoort (coördinatie RAB/BKO)
  Welke beleidsinstrumenten hebben we nodig om onze (klimaat)actieplannen te realiseren ? Hoe doen we dit op een manier die past bij het DNA van de sector?
 • Kunst, transitie en participatie: Benoit De Wael (Parc Poetik) en Anne Watthee (Cultureghem)
  Hoe gaan we om met de spanningen tussen de geïnstitutionaliseerde opvatting over 'artistieke waarde' en sociaal geëngageerde kunstpraktijken?
 • De artistieke praktijk als model: Nicolas Galeazzi & Liselore Vandeput (State of the arts)
  Waarom is de specifieke stem van kunstenaars zo belangrijk in het sociale en politieke debat? 

15h30  thee break

Samen Durable
15h45 - 16h30 Conclusies vanuit de werktafels, afsluiting en blik op de toekomst

Schrijf je in via deze link >>>

De workshops, lezingen en gesprekken gaan door in 3 talen. Je kan dus vlot deelnemen aan het volledige programma.

Ook als je niet van de partij was in Luik of Gent, ben je van harte welkom om deel te nemen. 

SamenDurable is een initiatief van de Brusselse netwerken RAB/BKOBrussels MuseumsLa Concertation, in nauwe samenwerking met EventChange en Pulse TransitienetwerkSamenDurable wordt gesteund door de Nationale Loterij, de Stad Brussel en Cultuur Culture (Vlaamse Gemeenschap en Fédération Wallonie-Bruxelles)

Energie & duurzaamheid

Praktische info

21 mei 2024

Wanneer? 21 mei van 10:00 > 16:30

Waar? Globe Aroma (Moutstraat 26, 1000 Brussel)

Talen: NL, FR, EN

Inschrijven