CULTU(U)R(E) : Zakwoordenboekje

Op 8 september werd CULTU(U)R(E), een drietalig zakwoordenboekje voor de culturele sector, voorgesteld aan de pers. Hieronder enkele links naar verschenen persberichten.

Het persbericht:


Veel plezier! Bon spectacle! Enjoy the show!

Brussel is een echte smeltkroes van talen en culturen. En het culturele aanbod in onze hoofdstad is al even kleurrijk en divers als zijn inwoners. Omdat voorstellingen, evenementen en exposities vaak niet taalgebonden zijn, wil de culturele sector mensen uit alle taalgroepen stimuleren om te proeven van wat bruist in Brussel. Een eerste stap hierbij is elke bezoeker, ongeacht de taal, een gepast onthaal aan te bieden. Om tegemoet te komen aan de meertaligheid in Brussel lanceerde de culturele sector op 8 september 2009 “Cultu(u)r(e)”, een praktisch woordenboekje boordevol standaardzinnen en specifiek culturele woordenschat in het Nederlands, Frans en Engels.

Het zakwoordenboekje “Cultu(u)r(e)” kadert binnen een reeks initiatieven die de culturele sector, vaak in samenwerking met het Huis van het Nederlands reeds heeft genomen. Zo organiseert de Erfgoedcel Brussel / VGC al voor het derde jaar op rij cursussen Nederlands voor onthaalpersoneel en suppoosten van de Brusselse musea en gingen ook het Brussels Kunstenoverleg en het Réseau des Arts à Bruxelles begin 2009 van start met taallessen Nederlands en Frans voor personeel uit de culturele sector. Toch wordt via deze lessen jammer genoeg niet de hele doelgroep bereikt. Vele culturele en erfgoedinstellingen werken met een heel kleine ploeg of met vrijwilligers. Voor hen is het dan ook niet evident om op regelmatige basis een vorming bij te wonen.

“Cultu(u)r(e)”, het praktische zakwoordenboekje dat ontwikkeld werd door het Brusselse Huis van het Nederlands, wil alvast een oplossing bieden voor dit probleem. Het Huis van het Nederlands gaf eerder ook al woordenboekjes voor de Brusselse winkeliers uit, het Brusselse horecapersoneel en het verplegend personeel in de Brusselse ziekenhuizen. Volgens directeur Gunther Van Neste “beantwoorden de boekjes aan de vraag van steeds meer Brusselse sectoren die meertaligheid als een troef ervaren bij een klantvriendelijk onthaal. Het woordenboekje brengt niet alle finesses van de taal bij, maar is vooral bedoeld als gerichte steun voor de medewerkers."

“Cultu(u)r(e)” kwam tot stand op vraag van het Brussels Kunstenoverleg en le Réseau des Arts à Bruxelles. Naast de samenwerking tussen de diverse culturele actoren in Brussel willen zij nu ook de meertaligheid in de Brusselse culturele huizen stimuleren. Beide organisaties zorgden er in februari 2007 al voor dat meer dan 100 Franstalige, Nederlandstalige en meertalige kunstenorganisaties uit de verschillende taalgemeenschappen een samenwerkingsovereenkomst ondertekenden. Hiermee sleepten de twee netwerken in 2008 het Gouden Ketje voor Cultuur, een jaarlijkse prijs van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, in de wacht. Het zakwoordenboekje zal dankzij dit prijzengeld deels gratis binnen de sector kunnen worden verspreid.

Met bijna 100 musea in Brussel, samen goed voor meer dan 3 miljoen bezoekers per jaar, is het logisch dat ook de Erfgoedcel Brussel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Brusselse Museumraad zich achter dit initiatief scharen. Zij willen de musea meer zichtbaar en aantrekkelijk maken bij het publiek. En een meertalig onthaal past perfect binnen die doelstelling.

“Cultu(u)r(e)” is het resultaat van een vruchtbare samenwerking tussen heel veel verschillende actoren die willen bijdragen tot een positief en open imago van de culturele huizen en musea. Het boekje beantwoordt specifiek aan de noden van de sector. Bij de voorbereiding werden dan ook heel wat Brusselse instellingen betrokken, zoals de Beursschouwburg, het Charliermuseum, De Munt, het Erasmushuis, het Kaaitheater, de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België en het Théâtre National.

Praktisch

  • Het boekje kost 2.50 euro en is te bestellen via info@huisnederlandsbrussel of 02/501 66 60 
  • Het eerste deel van het zakwoordenboekje bestaat uit een reeks sleutelzinnen zoals: “Kan ik u helpen?”; “Er is een groepstarief.” “De vestiaire is verplicht.” en “Mag ik uw ticket zien?”. Na de sleutelzinnen vindt de gebruiker in het tweede deel een thematisch overzicht van de meest gebruikte woordenschat in de culturele context. 
  • In dezelfde reeks verschenen: Un zeste de néerlandais (horeca), Prêt à parler (winkeliers), Opération NL/Operatie FR (ziekenhuizen)