United Solidarity

RAB/BKO | Werkgroep United Solidarity

Na de integratie van United Stages in de RAB/BKO en in het kader van de groeiende behoefte aan solidariteit en collectieve actie in onze sector, maar ook gezien de complexiteit om zich te positioneren, besloten we het project een nieuwe richting te geven door United Solidarity op te starten. 


Deze werkgroep, bestaande uit de stuurgroep en alle geëngageerde culturele operatoren, zal om de twee maanden samenkomen om:

• concrete acties te coördineren in geval van humanitaire crisissen;
• actoren van de sector te identificeren om acties ten voordele van migratie en sociale rechtvaardigheid op te zetten;
• een gemeenschappelijke strategie te ontwikkelen voor donaties en de promotie ervan; 
• de uitwisseling van good practices tussen culturele actoren te vergemakkelijken;
• de banden met de vrijwilligerssector te versterken en inspelen op dringende behoeften.

De eerstvolgende werkgroep vindt plaats op dinsdag 02/04 in La Bellone van 14:00 > 16:30. Interesse om te komen? 

Mail naar Keisha Strano > keisha@rabbko.be

United Stages

Sinds 2023 maakt het project United Stages integraal deel uit van RAB/BKO. Deze samenwerking benadrukt het belang van solidariteit in cultuur, evenals onze wens om te handelen voor en met een sector die zich inzet voor positieve verandering. 

United Stages Diversiteit & inclusie

Nieuws

VG | Nieuwe actieplannen tegen grensoverschrijdend gedrag in de cultuur-, media- en filmsector

Grensoverschrijdend gedrag is een realiteit in diverse sectoren, ook in de cultuur- en mediasector. Ondanks de waardevolle inspanningen die beide sectoren via verschillende actieplannen en bottom-up initiatieven hebben geleverd, is deze strijd echter nog niet gestreden. Daarom lanceerden de minister van Cultuur, de minister van Media en de betrokken sectoren op 29 april 2024 twee nieuwe, sectorspecifieke actieplannen tegen grensoverschrijdend gedrag.