Publicaties

Cahier - Interact # 4: Diversiteit werkt. Over initiatieven die diversiteit brengen in de Brusselse culturele sector.

In het vierde Cahier - Interact staat de samenwerking tussen de culturele sector en de sector van de werkgelegenheid centraal.Het Cahier opent met een beschouwende inleiding van Mark Trullemans (Coördinator Cel diversiteit, Actiris), waarin hij een stand van zaken opmaakt van de stappen die tot op heden ondernomen zijn tot het diverser maken van het personeelsbestand. Hij stelt vast dat sensibiliseringscampagnes en diversiteitsplannen allerhande te weinig effect hebben gehad.Hij vergelijkt het diversiteitsbeleid met het anti-rokenbeleid en houdt een vurig pleidooi voor meer wetgeving en dwingende maatregelen omtrent diversiteit en tewerkstelling.Daarna volgen vier praktijkvoorbeelden van organisaties die elk op hun manier de culturele sector aanwenden om werkzoekenden toe te leiden naar de reguliere arbeidsmarkt. De Pianofabriek richt al jaren lang een opleiding tot assistent-podiumtechnicus in, en heeft daar ook specifieke aandacht voor niet-Nederlandstaligen. De Régie Mobile pour la Culture is een tewerkstellingsprogramma die werkzoekenden de mogelijkheid beidt twee jaar lang praktijkervaring op te doen in de technische ploeg van een culturele instelling. Recyclart werkt op een soortgelijke manier, maar gaat breder dan enkel de culturele sector door werkzoekenden een job in de keuken, de bar, de schrijnwerkerij, de metaalwerkplaats en het gebouwbeheer aan te bieden. ART2WORK ten slotte, wil jonge werkzoekenden via korte opdrachten in culturele instellingen laten inzien wat van hen verwacht wordt op de arbeidsmarkt. Lees meer
1 2