Vorming

RAB/BKO | Vormingreeks rond antiracisme "Work in Progress"

Ontdek Work in Progress, onze vormingsreeks voor een brede kijk op antiracisme in de culturele sector. Van februari tot juni begeleidt deze serie cultuurwerkers van algemeen begrip van antiracisme tot specifieke toepassingen in verschillende aspecten van hun werk.


Work in Progress wil een diepgaand begrip geven van de fundamentele concepten van antiracisme, met de nadruk op inclusie, diversiteit en de strijd tegen discriminatie in de culturele sector. Verspreid over vijf bijeenkomsten zal de cyclus onderwerpen behandelen als onbewuste vooroordelen, stereotypen en privileges, en zich richten op thema's die specifiek verband houden met de sector. 

Kalender van de verschillende sessies

1. Inleidende sessie (15 februari, 9u-12u): Verken de fundamentele concepten van antiracisme met een focus op inclusie, diversiteit en antidiscriminatie, waarbij de basis wordt gelegd voor de volgende themasessies.
Info & inschrijven >>>

2. Programmering en partnerschappen (21 maart, 14.00 - 17.00 uur): In samenwerking met Africalia zal deze sessie onderzoeken hoe partnerschappen met externe organisaties de culturele programmering direct beïnvloeden, waarbij een diversiteit aan ideeën, perspectieven en inhoud wordt geïntegreerd. Info & inschrijven >>>

3. Personeel (9 april, 9.00-12.00 uur): In samenwerking met Actiris richt deze sessie zich op personeelstraining en HR-praktijken om diversiteit, gelijkheid en inclusie binnen culturele organisaties te bevorderen. Info & inschrijven >>>

4. Publiek en ruimten (14 mei, 14u-17u): Deze sessie van WIP is gericht op publieksbemiddelaars en andere cultuurwerkers die een diverser publiek willen bereiken, in het bijzonder te werken aan een gastvrij en inclusief onthaal. Info & inschrijven >>>

5. Afsluitende sessie (20 juni, 14u-17u): deze sessie presenteert de conclusies van de cyclus en introduceert een tool met een overzicht van de leerpunten, transversale kwesties en meer van het onderwerp. Info & inschrijven >>>

Work in Progress is een initiatief van RAB/BKO met de steun van de Fédération Wallonie-Bruxelles.

Diversiteit & inclusie

Nieuws

VG | Nieuwe actieplannen tegen grensoverschrijdend gedrag in de cultuur-, media- en filmsector

Grensoverschrijdend gedrag is een realiteit in diverse sectoren, ook in de cultuur- en mediasector. Ondanks de waardevolle inspanningen die beide sectoren via verschillende actieplannen en bottom-up initiatieven hebben geleverd, is deze strijd echter nog niet gestreden. Daarom lanceerden de minister van Cultuur, de minister van Media en de betrokken sectoren op 29 april 2024 twee nieuwe, sectorspecifieke actieplannen tegen grensoverschrijdend gedrag.