Sector

Documentatie

FWB | Focus Culture 2016

De Algemene administratie Cultuur van de Franse Gemeenschap publiceert jaarlijks eeb "Focus" om burgers, organisaties, instellingen en ondernemingen te informeren over de middelen geïnvesteerd in cultuur. Dit document presenteert op een transparante wijze de implementatie van het cultuurbeleid, zowel op kwantitatief vlak (op basis van cijfers en een jaarbalans) als op kwalitatief vlak (op basis van een selectie gerealiseerde projecten en activiteiten). [artikel in het Frans]
Beleid
Projectoproep

Cultureel Samenwerkingsakkoord Cultuur-Culture | Projectoproep 2018

Cultuur-Culture is het Cultureel samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse en Franse Gemeenschappen om samenwerkingsprojecten over de taal- en gemeenschapsgrens heen te steunen en stimuleren. Wie in 2018 een cultureel project wil realiseren in samenwerking met een Franstalige organisatie, kan een voorstel indienen voor de Projectoproep Cultureel Akkoord. Hier vindt u alle details over doelstellingen en voorwaarden.