Thema: Diversiteit

Sinds het verschijnen van het Cultuurplan voor Brussel heeft RAB/BKO zich toegewijd aan het thema Diversiteit omdat het een belangrijke uitdaging is in onze moderne maatschappij en een essentiële factor in een kosmopolitisch en multicultureel gewest als Brussel

RAB/BKO stimuleert diversiteit op alle verschillende vlakken (cultureel, op vlak van geslacht, leeftijd, fysiek, …) en op verschillende manieren. De netwerken moedigen hun leden aan om deze thematiek en reflectie op zoveel mogelijk niveau’s van hun organisatie te integreren (samenstelling ploeg, programmatie, publiek, …) en hun kennis over het ontwerp met elkaar te delen. 

RAB/BKO wordt in deze missie gesteund door verschillende sterke partners die werken rond hetzelfde thema: Lasso, Article 27, Culture et Démocratie, Actiris, Foyer, CBAI, … 

Daarnaast brengen de netwerken ook een reeks publicaties uit onder de naam Cahiers-Interact. Met deze publicaties willen de netwerken reflecties en acties belichten die door de culturele sector worden opgezet rond het thema diversiteit, de impact van de acties vergroten en denkpistes voor de toekomst aanmoedigen.

Documentatie

Brussels Studies | Professionele identiteit en religieuze identiteit : solidariteit tussen minderheden bij maatschappelijk werkers in spe

In Brussel, een stad met een duidelijke tweedeling op sociaaleconomisch vlak en etnisch gesegregeerd onderwijs, kenmerkt een deel van de jongeren zich door een culturele heterogeniteit als gevolg van migratietrajecten (van verleden tot heden), die ten grondslag kunnen liggen aan uitingen van geloofsovertuiging. Op basis van een twintigtal interviews met maatschappelijk werkers in spe laat Maryam Kolly in dit artikel de transversale “woorden van minderheden” (d.w.z. volgens de betekenis van C. Guillaumin) naar boven komen, meer bepaald van jongeren die (klein)kinderen van Sub-Saharaanse en Maghrebijnse migranten zijn en waarvan een deel moslim en een deel katholiek is. 
Diversiteit
Nieuws

"Ik stem ook"| Campagne voor niet-Belgische inwoners met betrekking tot de gemeenteraadsverkiezingen

Een grote meerderheid van de niet-Belgische inwoners van Vlaamse en Brusselse gemeenten maakt geen gebruik van zijn mogelijkheid op gemeentelijke stemrecht. "Jammer", dachten drie organisaties (De Wakkere Burger vzw, het Minderhedenforum en ORBIT vzw) die ijveren voor een sterkere maatschappelijke en politieke participatie in onze diverse samenleving. Ze sloegen daarom de handen in elkaar voor deze campagne ‘Ik stem ook’. Zij lanceren een beroep op allen die dit initiatief willen ondersteunen en doorgeven.
Beleid Diversiteit
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13