Documentatie

ULB | digi-TALES of Inclusivity: Bevindingen en perspectieven in de Brusselse culturele sector

Sinds de pandemie en de toenemende digitalisering is het culturele landschap veranderd. Wat zijn de uitdagingen en de dagelijkse realiteit voor teams voor communicatie en/of publieksbeheer? Ontdek de resultaten van het onderzoeksproject digi-TALES of Inclusivity, ontwikkeld door studenten van de Master Cultureel Management aan de Université Libre de Bruxelles.


"Als het doel van een organisatie is om banden te creëren en zich te verankeren op haar grondgebied, moeten we ons misschien afvragen wat digitale technologie kan bieden als (aanvullende) oplossing". 

De studenten van de Master Cultureel Management aan de Université Libre de Bruxelles werden begeleid door Anne-Sophie Radermecker (PhD - ULB, Cultureel Management, Leerstoel Kunst- en Cultuureconomie). Het onderzoek is gebaseerd op het rapport "(Re)-Engaging Digital Audiences in the Cultural Sectors - Improving Audience Data" (juni 2022), gepubliceerd door het Europese project Voices of Culture. 

De pandemie heeft de digitalisering van het culturele aanbod versneld. We hebben voorstellingen bijgewoond vanaf onze keukentafel, musea bezocht vanaf onze sofa of deelgenomen aan ateliers via Zoom. Dankzij deze verschillende praktijken is het culturele aanbod toegankelijker geworden voor mensen die doorgaans worden uitgesloten, met name mensen met een handicap. Wat is er gebeurd sinds de heropening van de sector? 

Op basis van deze publicatie op Europees niveau lijkt de Brusselse culturele sector het voor de hand liggende onderzoeksterrein. Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met het Brussels Kunstenoverleg RAB/BKO: enerzijds via een online enquête die onder hun leden werd verspreid, anderzijds via de organisatie van een Werkgroep (WG) op 27 maart 2023, in Beursschouwburg

Het onderzoeksproject heeft ons in staat gesteld om :  

  • een beter inzicht te krijgen in de uitdagingen en dringende noden van de huidige digitale transitie, 
  • de strategieën voor (digitale) inclusie en betrokkenheid in kaart te brengen die culturele en kunstorganisaties hebben kunnen ontwikkelen, 
  • voorbeelden van inspirerende goede praktijken te verzamelen
  • aanbevelingen delen voor het verzamelen en beheren van gegevens over het digitale publiek.

Ontdek het digi-TALES van Inclusiviteit onderzoek [PDF] >>>

Diversiteit & inclusie Cultuurcommunicatie