Thema: Beleid

RAB/BKO neemt actief deel aan het debat over de toekomst en de ambities van Brussel. De complexe Belgische politieke staatsstructuur zorgt in Brussel voor een erg versnipperd beleid dat voor heel wat uitdagingen staat, ook in de culturele sector. Maar Brussel is veel meer dan een gebied waar twee Belgische gemeenschappen samenwonen; het is een internationale Europese hoofdstad met veel verschillende gemeenschappen die elk (hun) cultuur met zich meedragen. 

Enerzijds ijveren de netwerken voor een cultuurbeleid op maat van Brussel waarin samenwerking een sleutelbegrip is. Acties zoals het Cultuurplan voor Brussel of de Samenwerkingsovereenkomst zetten dit in de verf. Anderzijds kijken RAB/BKO ook over de grenzen van de eigen sector heen en vertolken ze de stem van de culturele sector binnen het Brusselse middenveld. Sinds de laatste federale en regionale verkiezingen, zijn de contacten van RAB/BKO met het beleid enorm toegenomen en deze tendens zet zich verder. RAB/BKO wordt door verschillende overheden ingeroepen als expert in en contactpunt voor de hele culturele sector in Brussel.

Documentatie

BKO/RAB, BMR & CCCB | Open brief: Investeren in Cultuur voor een open Brussel + persartikels (05/11)

Het Brussels Kunstenoverleg (BKO), het Réseau des Arts à Bruxelles (RAB), de Brusselse Museumraad (BMR) en de Concertation des Centres Culturels bruxellois (CCCB) willen op hun beurt hun onrust en ongenoegen uiten over de besparingen die de Brusselse culturele sector te slikken krijgt. Ze kunnen zich terugvinden in de vele initiatieven en opinies van collega’s, en wijzen erop dat kunst mee vormgeeft aan een rechtvaardige maatschappij die democratie, solidariteit, openheid en een kritisch discours hoog in het vaandel draagt, zelfs (en vooral !) tijdens een periode van crisis. Bovendien zijn ze ongerust over de gevolgen van deze maatregelen op de laboratoriumfunctie die Brussel vervult.
Beleid
Documentatie

VTi, Muziekcentrum Vlaanderen en BAM | Landschapstekening kunsten online

Het vernieuwde Kunstendecreet van 2013 bepaalt dat de Vlaamse regering kort na de aanvang van de legislatuur een strategische visienota schrijft voor de kunsten in Vlaanderen. Die nota vertrekt van een omgevingsanalyse die voorbij de grenzen van het kunstenveld kijkt, benoemt nieuwe uitdagingen die om beleidsaandacht vragen, en suggereert prioriteiten voor de legislatuur, zowel voor de uitvoering van het Kunstendecreet als met betrekking tot andere beleidsinstrumenten. Als input voor deze strategische visienota levert het Kunstensteunpunt een landschapstekening, te beschouwen als een sterkte-zwakteanalyse van de kunstensector.
Beleid
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63