SamenDurable

SamenDurable | nieuw platform duurzaamheid voor de culturele sector

SamenDurable is een platform voor informatie, uitwisseling en transversale samenwerking rond klimaattransitie voor en door de Brusselse culturele spelers op het Brusselse grondgebied.


SamenDurable is een initiatief van de Brusselse netwerken RAB/BKO, Brussels Museums, La Concertation, dat zij in nauwe samenwerking met inhoudelijke partners EventChange en Pulse Transitienetwerk invulling geven.

Met SamenDurable bereiken we meer dan 300 organisaties en werken we - met cultuur als motor - aan de transitie naar een sociaal-rechtvaardige en duurzame samenleving.

Duurzame transitie

Het platform is een antwoord op de nood aan verbinding, kennisdeling en samenwerking rond dit thema. We volgen de Klimaatplannen van het Hoofdstedelijk Gewest en de Brusselse gemeenten en bekijken samen hoe iedereen hier - binnen de eigen krachten en mogelijkheden - aan kan bijdragen. 

We kijken daarbij ook naar de oorzaken van de diepere systemische veranderingen die zich momenteel voltrekken. Cultuur - en de verandering ervan - speelt hierin een centrale rol. Welke rol speelt de sector bij het leesbaar maken van deze maatschappelijke uitdagingen en het al dan niet accepteren ervan? Welke rol is er voor de sector weggelegd bij het ons voorstellen van deze nog onbekende, nieuwe toekomst? Welke stappen moeten wij hierin zelf nog zetten en hoe betrekken we ons publiek bij deze brede transitie?

SamenDurable richt zich op 6 kernthema's:

Energie, mobiliteit, voeding, digitale transitie, financiering, afval en recycling.

We kijken hiernaar vanuit het perspectief van de sector, dat we dankzij de resultaten van de enquête zullen kunnen bepalen. Vul deze hier in! >>>

Maar ook richten we ons ook op transversale verbindingen naar de sociale economie als middenveldorganisaties uit andere sectoren.

In 2023/2024 leggen wij een bijzondere focus op voeding en mobiliteit. Wat niet betekent dat andere thema’s niet aan bod komen.

Wat mogen jullie van SamenDurable verwachten?

Informatie

 • subsidies en individuele begeleiding van transitietrajecten
 • manifesten, tools, praktische fiches
 • bijeenkomsten, workshops, lezingen en colloquia

Inspiratie

 • good practices uit het veld
 • achtergrond artikelen, publicaties, documentatie, podcasts
 • artistieke projecten en onderzoek

Actie

 • workshops en praktische vormingen
 • werkgroepen als klankbord, uitwisseling en ondersteuning van initiatieven vanuit het veld
 • collectieve en effectieve acties, al dan niet in samenwerking met ons publiek

Een duurzame organisatie 

 • ontwikkelt en voert een bewust beleid om negatieve impact op het milieu zoveel mogelijk te beperken
 • creëert positieve sociale en economische spin-offs 
 • heeft aandacht voor duurzaamheid in ieder aspect van de werking 
 • kiest voor een aanpak die gericht is op voortdurende verbetering van het beleid

Inspiratie

Een volledige agenda van activiteiten in Brussel en Vlaanderen vind je hier >>> 

Nieuws >>>

Tools & tips >>>

Contact

Heb je vragen, opmerkingen, voorstellen of zou je actief willen helpen? Neem contact met ons op: 

Katrien Reist / katrien@rabbko.be

SamenDurable wordt gesteund door de Nationale Loterij en de Stad Brussel.

Energie & duurzaamheid

Nieuws

VG | Nieuwe actieplannen tegen grensoverschrijdend gedrag in de cultuur-, media- en filmsector

Grensoverschrijdend gedrag is een realiteit in diverse sectoren, ook in de cultuur- en mediasector. Ondanks de waardevolle inspanningen die beide sectoren via verschillende actieplannen en bottom-up initiatieven hebben geleverd, is deze strijd echter nog niet gestreden. Daarom lanceerden de minister van Cultuur, de minister van Media en de betrokken sectoren op 29 april 2024 twee nieuwe, sectorspecifieke actieplannen tegen grensoverschrijdend gedrag.