Agenda

RAB/BKO | Cultuurbeleid | Open FORUM Ouvert

In de aanloop naar de verkiezingen van 2024 organiseren we een Open Forum om de noden en uitdagingen van de Brusselse artistieke en culturele gemeenschap in kaart te brengen. 


Brussel verdient een breed gedragen visie op cultuurbeleid geformuleerd door de sector. Daarom brengen we directieleden, professionelen uit het veld en andere cultuurwerkers met een duidelijke politieke visie samen. De voorstellen die uit het forum naar voren komen dienen als voedingsbodem om in dialoog te gaan met de toekomstige politieke vertegenwoordigers. 

We nodigen directieleden en medewerkers met een heldere politieke visie op cultuurbeleid uit om samen na te denken, uit te wisselen en van elkaar te leren, om zo de noden en uitdagingen van de Brusselse artistieke en culturele gemeenschap in kaart te brengen. 

De centrale vraag die we stellen aan alle aanwezigen is: Wat zijn de ideeën, vragen en mogelijkheden die je wil onderzoeken om de bouwstenen van het Brusselse cultuurbeleid te (her)leggen?

Programma

09:00 Onthaal en koffie
09:30 Inleiding & werksessies 1 & 2
12:45 Lunchpauze
14:00 Werksessie 3
15:50 Slotsessie
16:30 Einde

Hoe bereid ik me best voor?

Je moet je helemaal niet voorbereiden! Het enige wat je op voorhand kan doen, is nadenken over de vraag: “Wat zijn de ideeën, vragen en mogelijkheden die ik wil onderzoeken om de bouwstenen van het Brusselse cultuurbeleid te (her)leggen?"

Talen

De werksessies gebeuren in het Frans, het Nederlands of beide. Iedereen spreekt in hun eigen taal, maar indien gewenst kunnen we een samenvattende vertaling voorzien.

Waarom een Open Forum ? 

Het Open Forum is een plek waar mensen elkaar ontmoeten en ideeën uitwisselen, en samen aan een gemeenschappelijk thema werken. Deze methodologie brengt de collectieve intelligentie van een groep mensen naar boven en is gebaseerd op zelforganisatie, creativiteit en vrijheid van meningsuiting.

Het forum wordt georganiseerd door RAB/BKO en La Concertation Action Culturelle Bruxelloise. De dag wordt begeleid door collectiv-a. Catering is voorzien.  

Reserveer de hele dag voor het forum.

Politiek & beleid

Praktische info

23 feb. 2024

Wanneer? Vrijdag 23 februari 2024 van 09:00 > 16:30

Waar? KVS Top, Lakensestraat 146, 1000 Brussel

Inschrijven