WG Content info

RAB/BKO | WG Cultuurcommunicatie | Sessie rond content information: gevoeligheden van het publiek

Op 18 september 2023 brachten we communicatiemedewerkers, publiekswerkers en andere betrokkenen samen in Centre Culturel Bruegel, om samen good practices rond "content information" uit te wisselen en te werken aan een gemeenschappelijke praktijk rond het thema toegankelijkheid. 


Bezoekers en toeschouwers zijn - meer dan vroeger - vragende partij om preciezer te weten wat ze te zien of te horen zullen krijgen bij een voorstelling of kunstwerk. Het gaat hierbij niet om het 'spoilen' van de inhoud, maar om het informeren rond bepaalde mogelijk gevoelige content. 

Het adagium dat kunst ten allen tijde moet kunnen schofferen is niet langer meer heilig, zo lijk het wel. Culturele organisaties informeren hun publiek graag zo juist mogelijk over de vorm en inhoud van wat ze produceren en/of presenteren, en zijn vaak zoekende in de manier waarop rekening gehouden kan worden met gevoeligheden van het publiek.

Er is een wens om met heldere publieksinformatie de openheid en toegankelijkheid van cultuurinstellingen te bevorderen. Anderzijds is artistiek werk bij voorkeur ook verrassend, en kan het te veel prijs geven de artistieke ervaring van andere bezoekers "spoilen". 

Heb je de sessie van gemist, of lees je graag nog eens terug wat er werd besproken? 

Lees het verslag in het Nederlands >>>

Lees het verslag in het Frans >>>

Cultuurcommunicatie