Actu

VG | Nouveaux plans d'action contre les comportements transgressifs dans les secteurs de la culture, des médias et du cinéma

Cet article n'est pas disponible en français

Les comportements transgressifs sont une réalité dans divers secteurs, y compris celui de la culture et des médias. Malgré les efforts précieux fournis à travers divers plans d'action et initiatives ascendantes, cette lutte n'est pas encore terminée. C'est pourquoi, le 29 avril 2024, les ministres de la Culture et des Médias, ainsi que les secteurs concernés, ont lancé deux nouveaux plans d'action spécifiques aux secteurs pour lutter contre les comportements transgressifs.


Bedoeling van de twee actieplannen is om de verschillende initiatieven op elkaar af te stemmen en de beleidsmatige aandacht voor het thema te versterken. De Vlaamse Regering maakt hiervoor in totaal 215.000 euro vrij.

Actieplan voor de cultuursector

Het actieplan voor de cultuursector wordt gecoördineerd door het Departement Cultuur, Jeugd en Media. De scope van dit actieplan is verbreed ten opzichte van het vorige plan en kreeg vorm via een participatief proces met de steunpunten, belangenbehartigers, en sociale fondsen uit het circusveld, de cultureel-erfgoedsector, de literatuursector, het sociaal-cultureel volwassenenwerk en de professionele en de amateurkunstensector. Het streefdoel is om de volledige sector even sterk te maken in de aanpak van grensoverschrijdend gedrag.

Preventie en herstel centraal

Dit actieplan blijft inzetten op preventie en herstel via drie speerpunten:  

 1. kennisdeling en sensibilisering;  
 2. procedures en aanspreekpunten; 
 3. herstel en reactie.  

In deze initiatieven gaat bijzondere aandacht naar het bereiken en ondersteunen van kleine organisaties en kwetsbare profielen zoals vrijwilligers, leden, deelnemers, flexwerkers, freelancers, en individuele beoefenaars. 

Actieplan voor de media- en filmsector

Het actieplan voor de media- en filmsector wordt getrokken door mediarte, het sociale fonds voor de audiovisuele en mediasector. Om de nodige cultuuromslag te bewerkstelligen, zet het actieplan in op vijf prioritaire doelstellingen:  

 1. een gerichte, sectorale aanpak van de strijd tegen grensoverschrijdend gedrag; 
 2. een performante monitoring van grensoverschrijdend gedrag; 
 3. beleidsondersteuning en informatiedeling; 
 4. versterking van medewerkers in de media- en filmsector; 
 5. inzetten op vertrouwenspersonen. 

In deze initiatieven gaat bijzondere aandacht naar het bereiken en ondersteunen van kleine ondernemingen en kwetsbare profielen zoals tijdelijke medewerkers, stagiairs, freelancers, en minderjarigen. 

Samenwerking cultuur- en mediasector

Uit de evaluaties van 2023 bleek dat een gerichte aanpak van grensoverschrijdend gedrag, afgestemd op de specifieke context en noden van elke sector, de meest effectieve aanpak is. Vandaar de keuze voor twee sectorspecifieke actieplannen. Toch blijft samenwerking tussen de culturele, audiovisuele en mediasectoren een meerwaarde in dit verhaal. Bovendien Ook wordt de filmsector net zoals de andere audiovisuele sectoren opgevolgd via het actieplan voor de media- en filmsector. Beide beleidsvelden zullen sterk samenwerken voor de audiovisuele sector en daarnaast inzetten op enkele gezamenlijke prioriteiten:  

 • de samenwerking met hulplijnen en meldpunten; 
 • de ondersteuning van vertrouwenspersonen; 
 • omstaanders en leidinggevenden; 
 • intimiteitscoördinatie; 
 • expertise- en kennisdeling over de sectorgrenzen heen. 

Bron: Vlaanderen, departement Cultuur, Jeugd & Media

Actu

VG | Nouveaux plans d'action contre les comportements transgressifs dans les secteurs de la culture, des médias et du cinéma

Les comportements transgressifs sont une réalité dans divers secteurs, y compris celui de la culture et des médias. Malgré les efforts précieux fournis à travers divers plans d'action et initiatives ascendantes, cette lutte n'est pas encore terminée. C'est pourquoi, le 29 avril 2024, les ministres de la Culture et des Médias, ainsi que les secteurs concernés, ont lancé deux nouveaux plans d'action spécifiques aux secteurs pour lutter contre les comportements transgressifs.