Thema: Meertaligheid

RAB/BKO wil graag een platform bieden aan organisaties en artiesten die werken aan een meertalige en inclusieve sector. 


De klassieke verdeling in Brusselaars in Nederlandstaligen en Franstaligen is al lang voorbijgestreefd. Toch is meertaligheid in cultuurvaker een obstakel dan een bron van inspiratie. Hoe kan het cultuuraanbod aansluiting vinden bij anderstalige gemeenschappen? Wat kan de culturele sector doen om de taalrijkdom als kracht te benutten? Wat zijn goede praktijken rond vertalingen en boventiteling? We willen hier rond samenwerken met de Brusselse Raad voor meertaligheid, die cultuur als centraal thema heeft voor 2023.

1