Agenda

RAB/BKO & Cultuurraad Stad Brussel | Infrastructuur | Ruimte delen

Tijdens dit cultuurplatform buigen we ons over het thema "ruimte delen". Door de stijgende immobiliënprijzen is het moeilijker om geschikte werkplekken te vinden. De ruimtelijke druk op de stad is torenhoog. Het is de hoogste tijd om met onze artistieke en socio-culturele bril anders te kijken naar ruimte : de openbare ruimte, de semipublieke ruimte (onze eigen instellingen), maar ook de mentale ruimte die we anders en juister kunnen delen. 


We besteden deze dag aandacht aan een aantal goede praktijken in Brussel. Veel organisaties die wel over een gebouw beschikken zetten de deuren immers graag open voor anderen. Sommigen doen dat om ecologische redenen, om hun gebouw ook te benutten wanneer er geen eigen activiteiten plaats vinden. Anderen vinden het op menselijk vlak verrijkend om samen te werken met externe organisaties, omdat ze op die manier ook andere publieken bereiken. En wat met de openbare ruimte, meer bepaald in de Noordwijk ? Hoe kan die inclusiever ingericht worden? 

Het wordt een boeiende namiddag en avond, vol met lezingen, workshops, debatten en wandelingen.

Wanneer ? Maandag 16 oktober 2023

Deel 1 : 14:00 > 18:00
Deel 2 : 18:00 > 21:30
> Je kan ervoor kiezen om het namiddag- en avondgedeelte apart te volgen of om ze te combineren.

Waar ? Sport- en Cultureel Centrum Noordpool, Antwerpsesteenweg 208, 1000 Brussel

Gratis toegang, inschrijven wenselijk maar niet verplicht

Organisatie : RAB/BKO, Cultuurraad Stad Brussel


Programma 

DEEL 1 : NAMIDDAG [NL & FR & EN]

14:00 Onthaal

14:15 Presentatie 1VUB-onderzoeksgroep Welcomin - een academische benadering van het thema "Ruimte delen" - door Arshia Ali Azmat & Verena Lenna [EN]

15:15 Presentatie 2Le Variétés - een oude cinema wordt een nieuwe derde ruimte voor vele partners - door Fabrice Murgia (Artara, Bruxelles Laïque) - [FR]

15:45 Ronde tafels rond cases - te kiezen uit : 

  • LabNorth : faciliteert samenwerkingen om van de Noordwijk een levendige en diverse buurt te maken - met Dieter Leyssen [NL]
  • Globe Aroma : kunstenwerkplaats voor mensen met een nieuwkomersachtergrond - met Alice Ciresola, Amina Saâdi & Marjoleine Maes [NL & FR]
  • La Verrière : solidariteit tussen creërende podiumkunstenaars in een gedeelde werkruimte - met Isabelle Jonniaux [FR]

16:40 Pauze

17:00 Info-wandelingen in de Noordwijk - te kiezen uit : 

  • Zinneke : de tweejaarlijkse stadsparade beschikt over een huis in de Masuiwijk, dat openstaat voor de wijk en externe partners. Bezoek het gebouw met Leen De Spiegelaere [NL & FR]
  • Girls make the city : hoe kunnen we de publieke ruimte genderinclusief maken ? Wandel met Julie Van Garsse en deel je ervaringen [NL & FR]
  • Lab North : Ontdek de Noordwijk met een bril op de toekomst, als een laboratorium voor nieuwe ontwikkelingskansen. Met Dieter Leyssen [NL & FR]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DEEL 2 : AVOND [NL]

18:00 Onthaal met soep

18:15 Presentatie : Muntpunt : de bibliotheek als derde ruimte - door Roel Van Den Sigtenhorst [NL]

19:20 Ronde tafels met cases - te kiezen uit : 

  • Beursschouwburg : ruimte vrijmaken in de programmering voor externe organisaties - met Melat Gebeyaw Nigussie [NL]
  • Veduta : met "Nomadic Bloemenhofplein" vullen jonge lokale kunstenaars publieke en semipublieke ruimten tijdelijk in - met Anton Driesen [NL]
  • Zijkant : De progressieve vrouwenbeweging onderzoekt hoe projecten in de publieke ruimte kunnen bijdragen aan genderinclusiviteit. Met Julie Van Garsse [NL & FR]

20:15 Conclusies en slotbeschouwing. Q&A met alle deelnemers van het avondprogramma. 

20:45 Drink

Culturele infrastructuur

Praktische info

16 okt. 2023

Wanneer? Maandag 16 oktober van 14:00 > 22:00

Waar? Sport- en Cultureel Centrum Noordpool (Antwerpsesteenweg 208, 1000 Brussel)

Inschrijven