Agenda

Gewest | Reflectiedag: kunst in de openbare ruimte

Kom meedenken over kunst in de openbare ruimte in de stad. Dit reflectiemoment is een gezamenlijk initiatief van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie, Urban.brussels en van de cel “Kunst in de Openbare ruimte” van de Stad Brussel. 


Je bent uitgenodigd om deel te nemen aan de eerste sessie op maandag 03 juni 2024 vanaf 9.30u bij perspective.brussels (gelijkvloers –Labo ruimte). Het uitgangspunt is de ontwikkeling van een visie op kunst in de openbare ruimte.

Om dit vraagstuk goed aan te pakken en het niet te reduceren tot het (louter) plaatsen van kunstobjecten in de openbare ruimte, moeten we kijken naar de vormgeving van en in de openbare ruimte. Dit roept vragen op over de kwaliteit van stedelijke planning. Deze benadering vermijdt dat het probleem gereduceerd wordt tot de huidige praktijk, die voornamelijk bestaat uit het eerst nadenken over de openbare ruimte en dan pas nadenken over de integratie van een kunstwerk. Het doel is om een visie te ontwikkelen die een artistieke interventie integreert in het architecturale of stedenbouwkundige project.

De vraagstelling bevat verschillende elementen:

a) Het beheer van objecten in de openbare ruimte: een beoordeling van de huidige planningspraktijken. Wat zijn de planningskaders/praktijken? Waar houdt het op? Welke ongeplande objecten worden achteraf toegevoegd? Welke controle-instrumenten worden gebruikt om te zorgen voor samenhang in de algehele esthetiek van de openbare ruimte? Hoe kan dit in het algemeen worden verbeterd?

b) Kunst in de openbare ruimte: discussie over de functie van kunst. Wat is de specifieke positie van een kunstobject in de openbare ruimte? Is het "onderdeel" van het project of is het "gerelateerd" aan de rest? Moet het in harmonie zijn of in dialoog?

Wat is de rol van kunst in de openbare ruimte? Welke disciplines hebben een plaats in de openbare ruimte? Wat voor soort bemiddeling voor wat voor soort publiek?

c) Verbetering van de stedenbouw. Hoe kunnen stedenbouw en artistieke keuzes beter op elkaar worden afgestemd? Hoe kunnen we nadenken over stedelijke planning in een concrete context (buurt, omringende cultuur, sociale praktijken, schaal van de ruimte, enz.) Welke houding moeten we aannemen ten opzichte van stedelijke kunst, tijdschema's, coproducties, artistieke vrijheid, enz. Welke interacties moeten we ontwikkelen met stedelijke kunst, tijdskaders, samenwerkingen en coproducties? Zijn er grenzen aan de vrijheid van meningsuiting in de openbare ruimte?

Deze vraagstelling kwam voort uit de gedachtenwisselingen vanuit Urban.brussels met de betrokken regionale en gemeentelijke instanties die hebben geleid tot de oprichting van een “Platform publieke kunst” voor het Brusselse territorium. Dit platform heeft als doel verschillende middelen en goede praktijken aan te bieden. Het maakt ook deel uit van de verbetering van het openbaar domein (Handboek van de publieke ruimte). Dit onderzoek valt ook samen met de oprichting van een eenheid stedelijke kunst binnen de dienst stadsontwikkeling van de Stad Brussel. Het doel van deze eenheid is de aanwezigheid van hedendaagse kunst in de stad te stimuleren en de kwaliteit en het functioneren van de openbare ruimte te onderzoeken, kwesties die ook van belang zijn voor de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (Gewestelijke Ontwikkelingscommissie - GOC) en Prospect. Dit proces zou ook het project Brussel Culturele Hoofdstad van Europa in 2030 (Molenbeek for Brussels 2030) kunnen voeden.

Daarom heeft de GOC besloten om er een nieuw Prospect-project van te maken, te beginnen met een eerste workshop op 03 juni 2024.

Het is de bedoeling om in de nabije toekomst (vóór de gemeenteraadsverkiezingen en vóór de indiening van de B2030-aanvraag) een eerste rapport af te leveren.

Programma 

9.30 Ontvangst

  • Inleiding Eric Corijn (CRD-Prospect): Welke plaats voor de kunst in de stedenbouw?
  • Pascale Ingelaere (Urban.brussels) – Het platform en netwerk Public Art Platform : regionaal instrument en reflexie voor kunst in de publieke ruimte
  • Carine Fol en Mathieu Menten (Stad Brusse): Stand van zaken en perspectieven voor de Stad Brussel
  • Visie van de expert(e)
  • Vragen en discussie
  • Drie rondetafels in werkgroepen

13.00: lunch

We hopen U talrijk te mogen verwelkomen voor deze inspirerende gedachtenwisseling. Graag Uw aanwezigheid melden bij hvanderborght@perspective.brussels.

Culturele infrastructuur

Praktische info

03 jun. 2024

Wanneer? Maandag 3 juni van 9:30 > 14:00

Waar? Perspective Brussels

Bevestig je inschrijving