Thema: Communicatie

Cultuurcommunicatie in Brussel is - net zoals het cultuurbeleid - erg versnipperd en vooralsnog ontbreekt elke strategie om die snippers samen te voegen. De Brusselse cultuursector mist een gecoördineerde aanpak van zijn cultuurcommunicatie en -uitstraling

Sinds de publicatie van het Cultuurplan voor Brussel (en al veel langer), pleiten RAB/BKO voor een betere cultuurcommunicatie en -promotie in Brussel. Naast het streven naar één performant en flexibel invoersysteem voor alle culturele activiteiten, beseffen de netwerken ook dat een reflectie nodig is over een gezamenlijke, meertalige cultuurcommunicatie van het volledige culturele aanbod in Brussel

Sinds 2010 wordt er nauw samengewerkt met visit.brussels wat betreft cultuurcommunicatie en -toerisme (zie ook thema 'Toerisme' >>>). Jaarlijks organiseren de netwerken overlegmomenten voor de communicatieverantwoordelijken uit de culturele sector.

Documentatie

FWB | Objectif plumes, het nieuwe portaal gewijd aan de Franstalige Belgische literatuur

Objectif plume, op 4 maart ingehuldigd ter gelegenheid van de opening van de Foire du livre, beschouwt zich als een echte revolutie binnen de literaire sector. Vanaf nu zullen literatuurliefhebbers gemakkelijk toegang hebben tot inhoudsverwijzingen naar romans, essays, strips, kinderliteratuur, poëzie en kortverhalen van Waalse en Brusselse auteurs.
Artistieke & culturele sector Communicatie Publiekswerking
1 2 3 4 5 6 7 8