Thema: Cultuurcommunicatie

In een diverse stad als Brussel is communicatie complex. Dit onderwerp leent zich bij uitstek tot leren van elkaar. De sector heeft nood aan een gemeenschappelijke strategie rond communicatie, in een communicatiejungle die alleen maar dichter wordt, en waarin de traditionele media moeite hebben stand te houden. 


Gepaste communicatie is nodig om de sector inclusiever te maken, om ervoor te zorgen dat de informatie op de juiste manier bij een zo breed mogelijke groep terecht komt. Organisaties in het kunsten- en cultuurveld experimenteren sinds corona ook volop met nieuwe digitale formaten rond ontsluiting, communicatie en het bereiken van nieuwe publieken. 

De werkgroep rond cutluurcommunicatie verenigt communicatiemedewerkers die samen “common ground” creëren, goede praktijken uitwisselen en ook gemeenschappelijke acties bedenken.

1 2