Werkgroep 27/03

ULB & RAB/BKO | Hoe maakt digitalisering de culturele sector inclusiever?

De ULB presenteerde de resultaten van haar onderzoek 'Digi-Tales of Inclusivity' en ging in gesprek over de uitdagingen en oplossingen voor een digitale, inclusieve culturele sector. 


De pandemie zorgde voor een grote verandering in de digitalisering van het cultuuraanbod. Voorstellingen bekeken we thuis in de zetel, een museum bezochten we aan de keukentafel en workshops gebeurden via Zoom. Dankzij deze aanpassingen werd het culturele aanbod ook beter bereikbaar voor mensen met een beperkte mobiliteit of voor mensen die om andere redenen vaak buiten de boot vallen. 

Maar wat is er sinds de heropening van de sector gebeurd met de digitale oplossingen? Heeft de terugkeer naar face-to-face diensten de drempel naar het cultureel aanbod weer verhoogd? Hoe kunnen we live en online kwaliteitservaringen bieden, zonder mensen buiten te sluiten? 

De ULB presenteerde haar resultaten tijdens een plenaire sessie op maandag 27/03 in Beursschouwburg. Daarnaast deelden we tijdens de ronde tafels best practices over een inclusieve sector. 

Herbekijk de presentatie van het onderzoek [FR + NL] >>>

Lees je liever de samenvatting? NL >>> | FR >>>

PV's van de ronde tafels [FR] >>>

Cultuurcommunicatie