Privacy verklaring (GDPR)

Met de inwerkingtreding op 25 mei 2018 van het Algemeen Reglement inzake gegevensbescherming (GDPR, RGPD in het Frans), heeft RAB/BKO grondig bekeken op welke manier persoonsgegevens gebruikt en beheerd worden.

Een van onze medewerksters heeft hieromtrent een passende opleiding gekregen en een actieplan binnen de organisatie werd gevalideerd. Dit plan is grotendeels gebaseerd op het document dat werd gepubliceerd door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL) "GDPR- Bereid je voor in 13 stappen". 

Deze pagina wordt de komende maanden aangevuld, maar wees gerust dat RAB/BKO uw gegevens met de grootste discretie verwerkt en alleen gebruikt voor legitieme belangen die eraan gelinkt zijn.


Als netwerk voor Brusselse culturele organisaties verzamelt en bewaart RAB/BKO de contactgegevens die nodig zijn om haar leden en hun teams op de hoogte te houden, rekening houdend met de prioritaire thema's rond cultuur en/in Brussel: 

  • naam en voornaam,
  • organisatie en functie,
  • adressen, e-mailadressen en professionele telefoonnummers,
  • historiek van veranderingen in posities en/of structuren,
  • interesses en expertisegebieden,
  • persoonlijke e-mailadressen en telefoonnummers wanneer deze uitdrukkelijk zijn gecommuniceerd.

Alleen het coördinatieteam heeft toegang tot deze gegevens, die zo actueel mogelijk zijn, via de software contact management software (CRM) Bob el web die enkel toegankelijk is via een webbrowser en beveiligd door een wachtwoord.

Voor het verzenden van de nieuwsbrieven gebruikt RAB/BKO de software MailChimp. Deze is niet verbonden met de CRM van het netwerk en alleen de e-mailadressen die nodig zijn voor een verzending worden hiernaar geïmporteerd.

In het kader van de evenementen, heeft RAB/BKO het recht om visuele en audio-opnamen ( foto's, films, geluidopnamen) te maken, die vervolgens voor verschillende doeleinden en via verschillende kanalen (website, sociale media, publicaties) kunnen worden gebruikt en doorgegeven aan niet-commerciële partners van de organisatie. Als u weigert in beeld te komen, is het noodzakelijk dat u ons voor het evenement per mail hiervan op de hoogte stelt.

RAB/BKO respecteert uiteraard de privacywetgeving. U kunt zich op elk moment uitschrijven voor onze communicatie, uw gegevens wijzigen of laten verwijderen door een e-mail te sturen naar info@rabbko.be (opgelet, bij het klikken op de link om zich uit te schrijven wordt u enkel verwijderd uit een verzendcategorie, niet uit onze database).

Voor verdere vragen of opmerkingen over de conformiteit van RAB/BKO omtrent GDPR, mag u contact opnemen met Arnaud de Schaetzen.