Nieuws

Het immense festival heeft u nodig | United Stages

In de maand maart 2024 brengt Het Immense Festival het zeer actuele thema thuisloosheid onder de aandacht. Het wordt mee mogelijk gemaakt door La Maison de la création, Les Midis de la poésie, PAC- Bruxelles, het Syndicat des immenses en RAB/BKO in het kader van United Stages. Een multicultureel, meertalig en maatschappelijk pertinent evenement !


Basisprincipe: thuisloosheid is niet onvermijdelijk maar een maatschappelijke keuze: het is geen "sociaal probleem" maar een " maatschappelijke kwestie". Als bewijs hiervan streeft Finland - het enige Europese land waar dakloosheid afneemt omdat ze het op de juiste manier benaderen - naar nul daklozen in 2027.

Doel van het festival: Het grote publiek de kans geven deze problematiek beter te begrijpen. 

Concreet: Een reeks culturele evenementen, die allemaal op de een of andere manier het begrip immensiteit oproepen (d.w.z. overleven zonder een echt thuis). Deze evenementen brengen mensen samen die op verschillende manieren door dit thema worden geraakt.

Spreekt dit je aan ? Wil je je steentje bijdragen ? Dat kan op verschillende manieren : door een idee voor te stellen, een concreet project uit te werken, een ruimte ter beschikking te stellen, een brug te slaan tussen organisaties... 

Contact: syndicatdesimmenses@gmail.com of kom naar een vergadering van Le Syndicat des Immenses (elke maandag van 11 tot 14u bij DoucheFLUX, Veeartsenstraat 84 in Anderlecht). 

De strijd tegen thuisloosheid is te ernstig om de professionelen uit het veld met rust te laten.  

Het immense Festival wordt gesteund door RAB/BKO in het kader van United Stages. 

United Stages Diversiteit & inclusie

Nieuws

Oorlog in Gaza | De cultuursector schreef een open brief aan minister Lahbib en de Belgische regering

De cultuursector schreef een open brief aan minister Lahbib en de Belgische regering. De ondertekenaars eisen de onmiddelijke vrijlating van de Palestijnse theatermakers van het Freedom Theatre in Jenin op de Westelijke Jordaanoever, en alle andere onrechtmatig gevangengenomen Palestijnen. Daarnaast wordt de Belgische staat opgeroepen om zich uit te spreken tegen het apartheidsregime van Israël en de arrestaties. De brief werd inmiddels getekend door ruim tweehonderd kunstenaars en cultuurwerkers.
United Stages