Nieuws

Het immense festival heeft u nodig | United Stages

In de maand maart 2024 brengt Het Immense Festival het zeer actuele thema thuisloosheid onder de aandacht. Het wordt mee mogelijk gemaakt door La Maison de la création, Les Midis de la poésie, PAC- Bruxelles, het Syndicat des immenses en RAB/BKO in het kader van United Stages. Een multicultureel, meertalig en maatschappelijk pertinent evenement !


Basisprincipe: thuisloosheid is niet onvermijdelijk maar een maatschappelijke keuze: het is geen "sociaal probleem" maar een " maatschappelijke kwestie". Als bewijs hiervan streeft Finland - het enige Europese land waar dakloosheid afneemt omdat ze het op de juiste manier benaderen - naar nul daklozen in 2027.

Doel van het festival: Het grote publiek de kans geven deze problematiek beter te begrijpen. 

Concreet: Een reeks culturele evenementen, die allemaal op de een of andere manier het begrip immensiteit oproepen (d.w.z. overleven zonder een echt thuis). Deze evenementen brengen mensen samen die op verschillende manieren door dit thema worden geraakt.

Spreekt dit je aan ? Wil je je steentje bijdragen ? Dat kan op verschillende manieren : door een idee voor te stellen, een concreet project uit te werken, een ruimte ter beschikking te stellen, een brug te slaan tussen organisaties... 

Contact: syndicatdesimmenses@gmail.com of kom naar een vergadering van Le Syndicat des Immenses (elke maandag van 11 tot 14u bij DoucheFLUX, Veeartsenstraat 84 in Anderlecht). 

De strijd tegen thuisloosheid is te ernstig om de professionelen uit het veld met rust te laten.  

Het immense Festival wordt gesteund door RAB/BKO in het kader van United Stages. 

United Stages Diversiteit & inclusie

Nieuws

VG | Nieuwe actieplannen tegen grensoverschrijdend gedrag in de cultuur-, media- en filmsector

Grensoverschrijdend gedrag is een realiteit in diverse sectoren, ook in de cultuur- en mediasector. Ondanks de waardevolle inspanningen die beide sectoren via verschillende actieplannen en bottom-up initiatieven hebben geleverd, is deze strijd echter nog niet gestreden. Daarom lanceerden de minister van Cultuur, de minister van Media en de betrokken sectoren op 29 april 2024 twee nieuwe, sectorspecifieke actieplannen tegen grensoverschrijdend gedrag.