RAB / BKO

27 feb.

VOLZET | RAB/BKO & Lasso/Move It Kanal | Directieoverleg: Session/-ie KANAL (Citroën)

[VOLZET] RAB/BKO en Lasso / Move It Kanal nodigen jullie van harte uit op het Directieoverleg ‘SESSION/-IE KANAL’ op dinsdag 27 februari, van 9.00u tot 13.00u in La Raffinerie (Charleroi Danse). Ter informatie : een werkonderbreking op het spoor is gepland (van maandag 26 februari, 22 uur tot 27 februari hetzelfde uur). Neem dus de nodige voorzorgsmaatregelen indien u met de trein komt. 
Artistieke & culturele sector Culturele infrastructuur Stadsontwikkeling
Nieuws

Globe Aroma, gezamenlijk standpunt van de Brusselse netwerken en culturele federaties

Zoals jullie allen wellicht gezien en gehoord hebben, vond er een brutale politie-actie plaats vorige vrijdag 9 februari bij Globe Aroma - open kunstenhuis voor en door nieuwkomers. Deze actie leidde tot de arrestatie van 7 personen. Deze inval riep veel verontwaardiging op en de reacties uit de culturele sector bleven niet uit. De Brusselse netwerken en culturele federaties - RAB/BKO, Brusselse Museumraad, la Concertation-Action Culturelle Bruxelles, oKo, en ACC (Association des Centres Culturels) - hebben een gezamenlijk standpunt (PDF-versie hier >>>) geformuleerd ten aanzien van de Franstalige, federale en Brusselse regering. Dit standpunt wordt vandaag nog verzonden en is bewust en direct geïnspireerd op het standpunt (beschikbaar hier >>>) dat oKo (Overleg Kunstenorganisaties) verstuurde naar de Vlaamse regering. 
Artistieke & culturele sector Beleid Diversiteit
Meer

Sector

22 feb.

Het Marnix-plan | Jonge Brusselaars binnenkort drietalig?

Hoe kunnen we de Brusselse jongeren het best uitrusten met de tegenwoordig noodzakelijke (meer)talenkennis? Het Marnix-plan voor een meertalig Brussel nodigt u graag uit op een bijeenkomst (22/02) waar de balans zal worden gemaakt van wat er tijdens deze legislatuur in dit opzicht werd gerealiseerd, van wat er nog kan en moet gedaan worden, welke de obstakels zijn die verhinderden om méér te doen dan wat er tot nu toe gedaan werd, en welke doelstellingen we ons moeten stellen en welke middelen we moeten aanwenden om deze doelstellingen in de toekomst te realiseren.
Meer