Sector

Oproep

Good Move | Openbaar onderzoek

Het ontwerp van het Gewestelijk Mobiliteitsplan Good Move is het resultaat van een gezamenlijk denkproces met publieke en private spelers, verenigingen en een burgerpanel. Het wil de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren en tegelijk de bevolkingsgroei en de economische groei ondersteunen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 2030. U kunt als particulier of als vereniging nog tot 17 oktober 2019 uw mening geven of uw opmerkingen en voorstellen formuleren. 
Duurzaamheid Stadsontwikkeling
Nieuws

Het UBO-register: wat moet u weten voor uw vzw?

De Belgische antiwitwaswet van 18 september 2017 zet de vierde Europese antiwitwasrichtlijn om in Belgisch recht. Ze verplicht vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen om toereikende, accurate en actuele informatie over hun uiteindelijke begunstigden (Ultimate Beneficial Owners of UBO’s) in te winnen en bij te houden. Bestuurders, zaakvoerders, … hebben nog tot 30 september 2019 de tijd om de gegevens over de uiteindelijke begunstigden elektronisch naar het UBO-register te sturen. 
Meer