Sector

Projectoproepen

Projectoproepen in het kader van het Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse en Franse Gemeenschap

Het cultureel akkoord bouwt een brug tussen Vlaamse en Franstalige culturele organisaties : elk jaar lanceren ze een projectoproep om nieuwe samenwerkingen te stimuleren. Elk samenwerkingsverband tussen cultuurorganisaties langs beide kanten van de taalgrens kan voor ondersteuning een projectaanvraag indienen. De brede cultuursector komt in aanmerking. 
Artistieke & culturele sector Samenwerking
Meer