Aanbevelingen

Politieke aanbevelingen RAB/BKO | Een rode draad voor cultuur

Aan de vooravond van verkiezingsjaar 2024 doet RAB/BKO een reeks concrete aanbevelingen voor een geïnformeerd Brussels cultuurbeleid. 


In Brussel leven de kunsten. Het Brussel van 2024 is een hyperdiverse stad, waar er meer nationaliteiten samenwonen dan eender waar in Europa. Door de territoriale positie, de snelle verbinding met andere grootsteden, de relatieve betaalbaarheid in vergelijking met andere West-Europese hoofdsteden, en de sterke artistieke tradities vormt de stad een toegangspoort tot België voor kunstenaars uit de hele wereld. Tegelijk dient Brussel voor veel Belgische kunstenaars ook als een vitrine: een plek waar hun werk aan de wereld getoond kan worden, waar hun internationale verhaal begint. Brussel is dé kunstenaarsstad bij uitstek.

Aan de vooravond van verkiezingsjaar 2024 doet het Brussels kunstenoverleg (RAB/BKO) daarom een reeks concrete aanbevelingen. Dit document dient als een rode draad, om klaarheid te scheppen in de veelheid, om de neuzen hier en daar in eenzelfde richting te laten wijzen en om de verbinding bloot te leggen tussen verschillende problematieken. Deze aanbevelingen werden geformuleerd op basis van gesprekken met spelers in het veld en eerder gepubliceerd onderzoek. Ze vloeien daarnaast ook voort uit het overleg en het denkwerk dat RAB/BKO de afgelopen jaren verrichtte, onder meer in het kader van de studie Creatief met chaos (2019) of van het Cultuurplan voor Brussel (2009).

Deze eerste “long read” versie werd afgeklopt door het Bestuursorgaan van RAB/BKO op 21 december 2023. We zetten het gesprek met onze leden en andere organisaties uit het middenveld voort en plannen regelmatige updates van dit document. Wil je je visie en ideeën delen, stuur een mailtje naar brigitte@rabbko.be.  

Lees onze aanbevelingen "Een rode draad voor cultuur"

Politiek & beleid

Nieuws

VG | Nieuwe actieplannen tegen grensoverschrijdend gedrag in de cultuur-, media- en filmsector

Grensoverschrijdend gedrag is een realiteit in diverse sectoren, ook in de cultuur- en mediasector. Ondanks de waardevolle inspanningen die beide sectoren via verschillende actieplannen en bottom-up initiatieven hebben geleverd, is deze strijd echter nog niet gestreden. Daarom lanceerden de minister van Cultuur, de minister van Media en de betrokken sectoren op 29 april 2024 twee nieuwe, sectorspecifieke actieplannen tegen grensoverschrijdend gedrag.