Thema: Beleid

RAB/BKO neemt actief deel aan het debat over de toekomst en de ambities van Brussel. De complexe Belgische politieke staatsstructuur zorgt in Brussel voor een erg versnipperd beleid dat voor heel wat uitdagingen staat, ook in de culturele sector. Maar Brussel is veel meer dan een gebied waar twee Belgische gemeenschappen samenwonen; het is een internationale Europese hoofdstad met veel verschillende gemeenschappen die elk (hun) cultuur met zich meedragen. 

Enerzijds ijveren de netwerken voor een cultuurbeleid op maat van Brussel waarin samenwerking een sleutelbegrip is. Acties zoals het Cultuurplan voor Brussel of de Samenwerkingsovereenkomst zetten dit in de verf. Anderzijds kijken RAB/BKO ook over de grenzen van de eigen sector heen en vertolken ze de stem van de culturele sector binnen het Brusselse middenveld. Sinds de laatste federale en regionale verkiezingen, zijn de contacten van RAB/BKO met het beleid enorm toegenomen en deze tendens zet zich verder. RAB/BKO wordt door verschillende overheden ingeroepen als expert in en contactpunt voor de hele culturele sector in Brussel.

Toon enkel RAB / BKO
Communiqué de presse

FWB - BLL | Einde van het traject Bouger Les Lignes

Meer dan 600 personen kwamen samen op de site van Rockerill in Charleroi voor het einde van de consultatieve fase van het Bouger Les Lignes-project van de Fédération Wallonie-Bruxelles. Het project werd 2 jaar geleden gelanceerd om de werking van en visie op het cultuuraanbod te herzien en vernieuwen. De 6 verschillende koepels formuleerden 804 aanbevelingen, die momenteel in handen zijn van de Minister, en die de uitvoering (budget, fasen, ...) ervan heeft toevertrouwd aan meerdere opvolgingscomités. [artikel in het Frans]
BLL Beleid
Documentatie

BLL | Syntheses van de koepels "Nouvelle Gouvernance" en "Alliance Culture-Ecole"

De syntheses van de twee laatste koepels van de Bouger Les Lignes-operatie werden gepublieerd: enerzijds de finale synthese van de koepel "Alliance Culture-Ecole" (in het kader van de Pacte pour un enseignement d'excellence), en anderzijds, de intermediaire synthese van de koepel "Nouvelle gouvernance" (waarvoor men tot 27/1 zijn aanbevelingen en commentaar kon opsturen). [artikel in het Frans]
BLL Beleid
communiqué de presse

BLL | Voorstel van de Alliance Culture-Ecole voor een 'Parcours d’éducation culturelle et artistique' (PECA)

Op maandag 23 januari 2017 werden de resultaten van de koepel "Alliance Culture Ecole" binnen het Bouger Les Lignes-proces gespresenteerd aan het grote publiek. Als centrale onderwerp na deze synthese wordt een voorstel gedaan om in alle scholen van de FWB (Fédération-Wallonie-Bruxelles) een "parcours voor culturele en artistieke opvoeding"  in te schakelen. [persbericht in het Frans]
BLL Beleid Publiekswerking
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10