Thema: Culturele infrastructuur

Infrastructuur is een zeer belangrijke factor binnen de culturele sector. Ruimte, toegankelijkheid, materiaalbeheer en stockage, duurzaamheid, etc. zijn onderwerpen waar heel wat culturele spelers mee bezig zijn. 

RAB/BKO wil de bewustwording hieromtrent nog vergroten bij de sector en hen stimuleren hierop in te zetten (zie ook het thema 'Duurzaamheid'). 

Met het 'overlegplatform Infrastructuur' komen de netwerken tegemoet aan de vraag van infrastructuurverantwoordelijken en technisch directeurs om elkaar beter te leren kennen. Het overleg is eerst en vooral een plaats waar informatie en praktische knowhow over infrastructuurgerelateerde thema’s wordt uitgewisseld

Documentatie

Brusselse museumraad | Musea en mensen met een beperking. Praktische toegankelijkheidsgids.

In november 2011 organiseerden de vier Belgische museumverenigingen het colloquium over detoegankelijkheid van musea. In opvolging daarvan stellen ze nu 'Musea en mensen met een beperking - Praktische toegankelijkheidsgids' voor, een online-publicatie waarin uitgebreid ingegaan wordt op hoe musea kunnen omgaan met mensen met een beperking. De gids werd samengesteld in samenwerking met Pierre Hériard, culturele consultant van de organisatie 'Atout Culture'.
Culturele infrastructuur
Documentatie

De Standaard | Opnieuw meer kunstgalerieën naar Brussel

De Standaard meldt dat er zich opnieuw meer kunstgalerieën in Brussel vestigen of gevestigd hebben. Een aantal komt uit Antwerpen, andere zijn buitenlandse galerieën die in Brussel een bijhuis openen. De galeriehouders wijzen op de centrale ligging, de betaalbare levensomstandigheden en het specifieke publiek in Brussel. De Fransen Michel Rein en Daniel Templon openden onlangs een bijhuis in Brussel, terwijl NICC, Galerie Kusseneers en Office Baroque van Antwerpen naar Brussel verhuizen of net verhuisd zijn.Lees het volledige artikel 'Kunststad Brussel boomt', De Standaard, maandag 14 oktober 2013.
Culturele infrastructuur
Documentatie

RAB/BKO | Overleg Infrastructuur

Met dit platform komen de netwerken tegemoet aan de vraag van infrastructuurverantwoordelijken en technisch directeurs om elkaar beter te leren kennen. Het overleg is eerst en vooral een plaats waar informatie en praktische knowhow over infrastructuurgerelateerde thema’s wordt uitgewisseld: ecologie, toegankelijkheid, materiaalbeheer en stockage, wetgeving rond brandveiligheid en noodverlichting, preventiebeleid, enz. In een tweede fase kunnen eventueel ook gezamenlijke initiatieven worden genomen. Een niet te missen afspraak voor alle infrastructuurverantwoordelijken en technisch directeurs die hun directe collega’s willen ontmoeten! 
Culturele infrastructuur
Documentatie

RAB/BKO | Infosessie: 'Organisatie van evenementen in de openbare ruimte'

Organisatoren die een project in de openbare ruimte willen opzetten, weten niet altijd bij welke dienst of administratie ze hun aanvra(a)g(en) moeten indienen, of welke procedure ze moeten volgen. Op vraag van en in samenwerking met enkele Brusselse culturele actoren, organiseerden het Réseau des Arts à Bruxelles (RAB) en het Brussels Kunstenoverleg (BKO) een informatienamiddag die de werking van de betrokken diensten en de te volgen procedures wil verhelderen.De namiddag bestond uit twee delen: een informatieve ronde en een debat. Tijdens het eerste deel kwamen de vertegenwoordigers van de overheidsdiensten aan het woord, in het tweede deel gingen ze in gesprek met het publiek. Volgende diensten van de Stad Brussel waren aanwezig: Dienst handel, Dienst elektriciteit, Dienst gemeenstelijke uitrusting, Dienst publiciteit & aanplakking, Dienst reglementatie op de Grote Markt, Groene Zone, Cultuurdienst en Politie. Daarnaast waren ook de Gewestelijke diensten 'Bureau Grote evenementen' en Brussels Film Office van de partij.
Culturele infrastructuur
16 17 18 19 20 21 22