Plan Atelier 30/05

RAB/BKO & VGC | Plan Atelier: Artists Working Spaces

Wat zijn de uitdagingen bij het creëren van werkplekken voor kunstenaars in de Brusselse context? VGC en RAB/BKO organiseerden i.s.m. Meyboom Artist-run Spaces en Level Five een namiddag om ideeën uit te wisselen over werkplaatsen voor kunstenaars.


Het Brussels gewest heeft een van de meest bruisende kunstscenes van Europa, en telt een grote populatie kunstenaars en kunstwerkers. Ze zijn essentieel voor het culturele leven in de stad maar als zelfstandig kunstenaars hebben ze zelden de financiële middelen om een werkplek te bekostigen aan de marktprijs. Toch is een goede werkplek voor velen een voorwaarde voor een artistieke praktijk, iets waarop echter vaak als eerste wordt bespaard.

Met ‘Plan Atelier’ steunt VGC vier experimenten rond werkplekken voor kunstenaars: Level Five, MAX, Meyboom Artist-run Spaces en Werkplaats Walter. Vertrekkend van die ervaringen wisselen stakeholders zoals kunstenaars, lokale overheden, beleidsmakers, projectontwikkelaars, kunstinstellingen en -scholen ervaringen en kennis uit.

Waarom zijn deze werkplekken nodig voor kunstenaars? Waarom zijn kunstenaars belangrijk voor de stad? Wat zijn de uitdagingen bij het creëren van deze werkplekken? Wat is er al gerealiseerd? Wat is er op de lange termijn nodig? Wat zijn de ‘quick wins’ die binnen handbereik liggen?

Herlees de keynote van Greet Vlegels (Morpho) in het Nederlands, Frans of Engels.

De verslagen van de ronde tafels zijn beschikbaar per taal.

Culturele infrastructuur