Thema: Culturele infrastructuur

Infrastructuur is een zeer belangrijke factor binnen de culturele sector. Ruimte, toegankelijkheid, materiaalbeheer en stockage, duurzaamheid, etc. zijn onderwerpen waar heel wat culturele spelers mee bezig zijn. 

RAB/BKO wil de bewustwording hieromtrent nog vergroten bij de sector en hen stimuleren hierop in te zetten (zie ook het thema 'Duurzaamheid'). 

Met het 'overlegplatform Infrastructuur' komen de netwerken tegemoet aan de vraag van infrastructuurverantwoordelijken en technisch directeurs om elkaar beter te leren kennen. Het overleg is eerst en vooral een plaats waar informatie en praktische knowhow over infrastructuurgerelateerde thema’s wordt uitgewisseld

Revue de presse

Nieuwe informatie over de cultuurpool Citroën

Het toekomstige museum voor moderne kunst van Brussel in de voormalige Citroëngarage aan het Ijzerplein heeft nu een naam: Kanal. Yves Golstein, verantwoordelijk van het project, wilt een instelling geworteld in de stad en de wijk. Naar eigen zeggen, wordt Kanal zeker geen bijkantoor-museum van de Centre Pompidou. Deze nieuwe naam wil een reflectie zijn van de Brusselse realiteit (door de mengeling van Nederlands en Frans) en refereert daarnaast ook naar de buurt waarin het museum zich zal vestigen. 
Culturele infrastructuur
Documentatie

Brussels Studies | "het centrum voor hedendaagse kunst WIELS als voorbode van de veranderingslogica’s van een volkswijk?"

De opening van het eerste Brusselse centrum voor hedendaagse kunst in 2007 in het lager gelegen deel van de gemeente Vorst, dat zich kenmerkt door een industrieel stadsweefsel en sociaal-economische onzekerheid, lijkt voor deze wijk het begin van een nieuw tijdperk ingeluid te hebben. In dit artikel trachte de geograaf Simon Debersaques dus te begrijpen aan welke soort(en) van stadsontwikkeling door middel van cultuur WIELS bijdraagt.
Culturele infrastructuur Stadsontwikkeling
Documentatie

BeauxArts | Reflectie over de evolutie van musea

Zijn musea, ooit opgericht als broodnodige en onmisbare instellingen, vandaag helemaal voorbij gestreefd door de technologische en maatschappelijke evoluties? Deze vraag stelde socioloog Serge Chaumier tijdens een symposium in Genève naar aanleiding van de tentoonstelling "Musées du XXIe siècle". Zijn reflectie werd samengevat in het artikel "Vers la fin du musée?". [artikel in het Frans]
Citroën Culturele infrastructuur Publiekswerking
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15