Thema: Beleid

RAB/BKO neemt actief deel aan het debat over de toekomst en de ambities van Brussel. De complexe Belgische politieke staatsstructuur zorgt in Brussel voor een erg versnipperd beleid dat voor heel wat uitdagingen staat, ook in de culturele sector. Maar Brussel is veel meer dan een gebied waar twee Belgische gemeenschappen samenwonen; het is een internationale Europese hoofdstad met veel verschillende gemeenschappen die elk (hun) cultuur met zich meedragen. 

Enerzijds ijveren de netwerken voor een cultuurbeleid op maat van Brussel waarin samenwerking een sleutelbegrip is. Acties zoals het Cultuurplan voor Brussel of de Samenwerkingsovereenkomst zetten dit in de verf. Anderzijds kijken RAB/BKO ook over de grenzen van de eigen sector heen en vertolken ze de stem van de culturele sector binnen het Brusselse middenveld. Sinds de laatste federale en regionale verkiezingen, zijn de contacten van RAB/BKO met het beleid enorm toegenomen en deze tendens zet zich verder. RAB/BKO wordt door verschillende overheden ingeroepen als expert in en contactpunt voor de hele culturele sector in Brussel.

Documentatie

BKO/RAB | Aanbevelingen aan politieke partijen

De afgelopen maanden hebben BKO/RAB, samen met de Brusselse Museumraad en de Concertation des Centres Culturels Bruxellois, een gesprek gehad met de meeste Brusselse politieke kopstukken (Rudi Vervoort (PS), Pascal Smet (sp.a), Christos Doulkeridis (Ecolo), Bruno De Lille (Groen), Brigitte Grouwels (CD&V), Lieven De Rouck (N-VA), Guy Vanhengel (Open VLD) en Vincent De Wolf (MR). Een afspraak met Didier Gosuin (FDF) wordt op dit moment nog vastgelegd). In aanloop naar de verkiezingen van 25 mei 2014 hebben de netwerken hen een nota overhandigd met daarinaanbevelingen voor het culturele beleid in Brussel. Die aanbevelingen kan je hieronder downloaden.
Beleid
2 3 4 5 6 7