Thema: Politiek & beleid

RAB/BKO doet een grondige denkoefening rond een gepast cultuurbeleid voor het Gewest, om beleidsmakers te inspireren in aanloop naar de verkiezingen van 2024. We bieden hierbij ook ruimte aan nieuwe en andere stemmen aan de tafel.


RAB/BKO focust samen met haar leden op het Brusselse niveau, maar dat is op cultureel vlak uiteraard niet los te koppelen van de andere beleidsniveaus: Federaal, Vlaamse Gemeenschap en Fédération Wallonie-Bruxelles. Door zelf een politieke debatten te organiseren kunnen onze leden ook rechtstreeks in dialoog gaan met de verkiezingskandidaten. 

De ideeën en bedenkingen die naar voor komen uit de andere activiteiten van het netwerk inspireren ons ook bij het formuleren van aanbevelingen naar de politiek toe. 

Publicaties

Aan de vooravond van verkiezingsjaar 2024 doet RAB/BKO een reeks concrete aanbevelingen voor een geïnformeerd Brussels cultuurbeleid. 

Lees onze aanbevelingen Een rode draad voor cultuur (PDF, 2023) >>>

Lees hier Creatief met chaos (PDF, 2019) >>>

Lees hier het Cultuurplan voor Brussel (PDF, 2009) >>>

1 2