Nieuws

VG & VGC | Deadlines afrekeningsdossiers lopen niet meer gelijk

In 2024 vallen de deadlines voor de afrekeningsdossier voor de Vlaamse Gemeenschap en de VGC niet meer samen. Brusselse organisaties kunnen daardoor niet genieten van de extra tijd die de VG de gesubsidieerde organisaties gunt. 


De deadlines voor het indienen van de afrekeningsdossiers voor de subsidies van de Vlaamse Gemeenschap en de VGC vielen tot voor kort samen. Ten laatste op 31 maart stuurden culturele organisaties hun jaarverslag, balans en jaarrekening naar beide overheden. 

Voor 2024 hangt verandering in de lucht. De Vlaamse Gemeenschap verschoof de deadline naar 31 mei. RAB/BKO vroeg aan de VGC om de datum ook te veranderen, maar dit bleek te complex voor 2024 omdat de deadline van 31 maart decretaal bepaald is over alle beleidsdomeinen heen. Dit betekent dat Brusselse organisaties die gesubsidieerd worden door beide overheden in de praktijk weinig baat hebben bij die twee maanden extra tijd. 

Sinds lang pleit RAB/BKO voor beter op elkaar afgestemde administratieve procedures om de soms haast kafkaïaanse werklast te verlichten voor Brusselse organisaties die van verschillende overheden afhangen. Ook dit dossier blijven we opvolgen. 

Vragen of suggesties ? Contacteer Brigitte Neervoort : brigitte@rabbko.be 

Politiek & beleid

Nieuws

VG | Nieuwe actieplannen tegen grensoverschrijdend gedrag in de cultuur-, media- en filmsector

Grensoverschrijdend gedrag is een realiteit in diverse sectoren, ook in de cultuur- en mediasector. Ondanks de waardevolle inspanningen die beide sectoren via verschillende actieplannen en bottom-up initiatieven hebben geleverd, is deze strijd echter nog niet gestreden. Daarom lanceerden de minister van Cultuur, de minister van Media en de betrokken sectoren op 29 april 2024 twee nieuwe, sectorspecifieke actieplannen tegen grensoverschrijdend gedrag.