Nieuws

VG & VGC | Deadlines afrekeningsdossiers lopen niet meer gelijk

In 2024 vallen de deadlines voor de afrekeningsdossier voor de Vlaamse Gemeenschap en de VGC niet meer samen. Brusselse organisaties kunnen daardoor niet genieten van de extra tijd die de VG de gesubsidieerde organisaties gunt. 


De deadlines voor het indienen van de afrekeningsdossiers voor de subsidies van de Vlaamse Gemeenschap en de VGC vielen tot voor kort samen. Ten laatste op 31 maart stuurden culturele organisaties hun jaarverslag, balans en jaarrekening naar beide overheden. 

Voor 2024 hangt verandering in de lucht. De Vlaamse Gemeenschap verschoof de deadline naar 31 mei. RAB/BKO vroeg aan de VGC om de datum ook te veranderen, maar dit bleek te complex voor 2024 omdat de deadline van 31 maart decretaal bepaald is over alle beleidsdomeinen heen. Dit betekent dat Brusselse organisaties die gesubsidieerd worden door beide overheden in de praktijk weinig baat hebben bij die twee maanden extra tijd. 

Sinds lang pleit RAB/BKO voor beter op elkaar afgestemde administratieve procedures om de soms haast kafkaïaanse werklast te verlichten voor Brusselse organisaties die van verschillende overheden afhangen. Ook dit dossier blijven we opvolgen. 

Vragen of suggesties ? Contacteer Brigitte Neervoort : brigitte@rabbko.be 

Politiek & beleid

Nieuws

Oorlog in Gaza | De cultuursector schreef een open brief aan minister Lahbib en de Belgische regering

De cultuursector schreef een open brief aan minister Lahbib en de Belgische regering. De ondertekenaars eisen de onmiddelijke vrijlating van de Palestijnse theatermakers van het Freedom Theatre in Jenin op de Westelijke Jordaanoever, en alle andere onrechtmatig gevangengenomen Palestijnen. Daarnaast wordt de Belgische staat opgeroepen om zich uit te spreken tegen het apartheidsregime van Israël en de arrestaties. De brief werd inmiddels getekend door ruim tweehonderd kunstenaars en cultuurwerkers.
United Stages