Bevraging

Vlaamse Gemeenschap | Bevraging over innovatieve partnerprojecten

Werk je in de brede cultuursector? Werk je graag innovatief en cross-sectoraal samen? Ervaar je daarbij soms drempels? Hoe kan het beleid die drempels wegwerken? De Vlaamse Gemeenschap hoort graag jouw ervaringen via een anonieme online bevraging. 


Met deze vragenlijst wil het departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid polsen naar de bekendheid van beleidsinstrumenten die cross-sectorale samenwerking tussen cultuur en andere domeinen stimuleren. Deze brede bevraging kadert in een evaluatie van de subsidielijn voor innovatieve partnerprojecten cultuur. Al uw antwoorden in deze vragenlijst zijn persoonlijk en vertrouwelijk.

Neem deel >>>

Politiek & beleid