Oproep

The Gap (State of the Arts) | Ondersteun een opkomende kunstenaar

Pairing is Caring Brussel is een project onder initiatief van de SOTA Gap group, naar aanleiding van het erkennen van de uitdagingen die vele opkomende kunstenaars moeten aangaan in de aanloop van hun carrière. Onze missie om een ondersteunende omgeving aan te bieden, waar opkomende kunstenaars, ongeacht hun achtergrond, de nodige tools en mentorschap ontvangen om in de kunstwereld te kunnen openbloeien.


Als een jonge kunstenaar kan het een hele opdracht zijn om de deur in de professionele sector in te stampen. Velen vallen dan ook door de mazen van het net na hun kunstopleiding en geraken nooit in het kunstenveld. Voor autodidacten zonder een diploma is deze uitdaging nog groter. Een netwerk, subsidies, eerlijke kansen, een betaalbaar atelier, kunstenaarstatuut: hoe doe je het? 


In Pairing is Caring zetten we een opkomende kunstenaar samen met een meer ervarene of een cultuurwerker om zo kennis over de start van een kunstenaarscarrière uit te wisselen. Deze persoon zal vervolgens gedurende een bepaalde tijd als ondersteuning blijven optreden bij individuele vragen over nieuwe contacten, subsidies, remuneratie, ruimte en volgende stappen in je carrièrepad...

Jullie zullen samen beslissen hoe en onder welke omstandigheden jullie deze uitwisseling willen organiseren. Op de matchingdag ontmoet je tevens andere jonge, opkomende en net afgestudeerde kunstenaars in jouw discipline en is er de ruimte voor gesprekjes waarna je gepaard wordt met een kunstenaar met nood aan ondersteuning!

We focussen op de disciplines van theater, performance, visuele & mediale kunsten en multidisciplinaire praktijken. Aangezien we slechts evenveel kunstenaars kunnen ontvangen als er ondersteunende personen zijn, vragen we iedereen om een registratieformulier in te vullen. Dus elke geïnteresseerde kunstenaar of cultuurwerker telt. 

Dit is een oproep tot solidariteit in het kunstenveld en vragen daarom dat je je tijd gratis kan schenken zonder betaling.

Meer informatie >>>