Nieuws

United Stages geïntegreerd in RAB/BKO

Onlangs werd het label United Stages opgenomen in RAB/BKO. We zijn blij dat we diversiteit en inclusie meer centraal kunnen stellen in onze activiteiten.


Het label United Stages, dat in 2017 werd gelanceerd te midden van de migratiecrisis en in het licht van de onrechtvaardige realiteit die de meest kwetsbaren onder ons treft, verenigt de Belgische culturele sector in zijn wil om stelling te nemen en te handelen. Vandaag is dit project nog steeds essentieel en dus moet het worden voortgezet. 

Om zijn impact te behouden en zijn bereik te vergroten, werd besloten het te integreren in RAB/BKO. Het label United Stages dragen betekent dat we ons actief inzetten voor het project en een charter onderschrijven.

Het idee

Samen blijven werken aan concrete ondersteuningsacties en de waarden van culturele spelers op het gebied van sociale en migratoire rechtvaardigheid verhogen. Hoe kunnen we dit doen? Via 3 pijlers: 

  1. Fondsenwerving > Samenwerken aan fondsenwerving met het publiek.
  2. Sensiilisering > Ondersteunen van acties ten gunste van 4 groepen: asielzoekers, vluchtelingen, migranten zonder papieren en migranten.
  3. Iedere solidariteitsactie in overeenstemming met de doelstellingen en waarden die het label verdedigt > Het publiek voorlichten over de rechten van vreemdelingen, diversiteit en respect voor anderen.

Deze drie punten, die elkaar aanvullen en onafhankelijk zijn, zijn gebaseerd op het begrip solidariteit en hebben tot doel een gezonde en solidaire omgeving voor iedereen te creëren. Deze samenwerking, die verschillende vormen aanneemt naargelang de wensen, behoeften en middelen van elk lid, vormt de basis voor een rechtvaardiger samenleving.

Spreekt dit je aan en wil je je engageren?

Contacteer Keisha Strano, coördinatrice van het project: keisha@rabbko.be

United Stages Diversiteit & inclusie