Standpunt

Standpunt | Brief aan de winnende partijen na de verkiezingen

Na de verkiezingen van 9 juin 2024, schreven we een brief aan de winnende partijen. Daarin vragen we om kunst en cultuur én Brussel in het bijzonder de plaats te geven die ze verdienen in de onderhandelingen. Onze sector mag niet het slachtoffer worden van de besparingsoefeningen die op tafel liggen. 


Deze brief werd op 19 juni 2024 verstuurd naar : 
Kamer en Vlaamse Regering : Bart De Wever (NVA), Sammy Mahdi (CD&V), Melissa Depraetere (Vooruit)
Kamer en Franse Gemeenschap : Georges-Louis Bouchez (MR), Maxime Prévot (Les Engagés), 
Brussels Parlement : Elke Van den Brandt (Groen), David Lesteigh (MR Bruxelles)

Geachte,

In naam van de 165 culturele actoren die deel uitmaken van het Brusselse Kunstenoverleg, willen we er graag op aandringen om in de onderhandelingsgesprekken oog te hebben voor de positieve en waardevolle impact van kunst en cultuur op de samenleving.

Cultuur is niet louter entertainment, maar vormt de levendige kern van onze collectieve identiteit en verenigt mensen van verschillende origine en generaties rond gemeenschappelijke waarden en gedeelde ervaringen. Kunst moedigt creativiteit, kritisch denken en een open geest aan, vaardigheden die essentieel zijn in deze en latere tijden. Daarnaast dragen culturele en artistieke activiteiten bij aan het psychologisch welzijn van mensen en bieden zij een waardevolle ondersteuning voor de geestelijke gezondheid, vooral in tijden van crisis. Tot slot speelt de kunstsector een cruciale rol in de economie door het creëren van tewerkstelling, zowel direct als indirect in sectoren zoals toerisme en horeca. 

Om al deze redenen geloven we dat het noodzakelijk is om kunst en cultuur te blijven ondersteunen en promoten, ook in tijden van bezuinigingen. Alle hervormingen die tijdens de regeringsonderhandelingen op tafel gelegd worden, hebben slechts kans op slagen als ze ook voorzien in een sterke culturele en artistieke basis, ten voordele van alle burgers en toekomstige generaties. 

Als Brussels Kunstenoverleg richten we ons tot u omdat uw partij de komende jaren direct of indirect het beleid van ons land en de hoofdstad zal bepalen. 

Brussel vormt een artistiek en sociaal laboratorium dat onlosmakelijk verbonden is met de andere regio's van het land. Het is een vruchtbare voedingsbodem voor kunstenaars en culturele actoren die met hun werk niet alleen in Vlaanderen en Wallonië, maar ook internationaal in de spotlights staan, en zo bijdragen tot het internationale imago van ons land. Deze bruisende en creatieve biotoop is dus essentieel voor de culturele en artistieke ontwikkeling van België. Brussel is ook een laboratorium voor samenleven, een plaats waar hedendaagse maatschappelijke uitdagingen vaak vroeg en acuut opduiken. De kunstenaars die geworteld zijn in deze complexe realiteit, bieden via hun werk vernieuwende en inclusieve perspectieven om de sociale cohesie te versterken.

Om u de hand te reiken schreven we Een rode draad voor cultuur, onze aanbevelingen voor een geïnformeerd Brussels cultuurbeleid. U vindt ze in bijlage. 
We hopen dat deze brief en onze aanbevelingen u inspireren bij het uitrollen van een coherent, duurzaam en inclusief cultuurbeleid op maat van de stad, haar bewoners, kunstenaars en culturele spelers.

We willen graag onze rol als brug tussen het veld en de politiek vervullen door met uw partij in gesprek te gaan en zouden u graag binnenkort ontmoeten samen met enkele van onze leden.

Hoogachtend,  

Melat Gebeyaw Nigussie (Voorzitter BKO), Karlien Vanhoonacker (Voorzitter BKO), Michel Steyaert (Voorzitter RAB), Brigitte Neervoort (Coördinatie RAB/BKO)

Politiek & beleid

Nieuws

VG | Nieuwe actieplannen tegen grensoverschrijdend gedrag in de cultuur-, media- en filmsector

Grensoverschrijdend gedrag is een realiteit in diverse sectoren, ook in de cultuur- en mediasector. Ondanks de waardevolle inspanningen die beide sectoren via verschillende actieplannen en bottom-up initiatieven hebben geleverd, is deze strijd echter nog niet gestreden. Daarom lanceerden de minister van Cultuur, de minister van Media en de betrokken sectoren op 29 april 2024 twee nieuwe, sectorspecifieke actieplannen tegen grensoverschrijdend gedrag.